|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
71

Trang chủLịch trực tự vệ tháng 01/2023

Lịch trực tự vệ tháng 02/2023

Đăng ngày: 31-01-2023, 03:01:16

                                                                THÔNG BÁO

                         Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 02/2023

                Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình

An xây dựng lịch trực tự vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 02/2023 như sau:

                - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.

                - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ

nhật hàng tuần.

                - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/02/2023 đến 28/02/2023.

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ;

+ Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.

           

                                                LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực buổi tối các ngày

1

Nguyễn Quang Tân

CC ĐC-XD

Tổ trưởng tổ 1

Tối thứ 7 ngày 04,11,18,25/02

2

Nguyễn Văn Thành

CC VP-TK

Tổ viên

3

Ao Văn Nam

CC Tư pháp

Tổ trưởng tổ 2

Tối Chủ nhật ngày 05,12,19,26/02

4

Hà Thanh Giang

PBT ĐTN

Tổ viên

5

Phạm Thanh Phong

CT UBMTTQ

Tổ trưởng tổ 3

Tối thứ 2 ngày 06,13,20,27/02

6

Đặng Ngọc Luân

CB TT

Tổ viên

7

Nguyễn Văn Hùng

CC VHTT

Tổ trưởng tổ 4

Tối thứ 3 ngày 07,14,21,28/02

8

Nguyễn Văn Nông

CB PT TP

Tổ viên

9

Huỳnh Văn Tiếng

PCT UBND

Tổ trưởng tổ 5

Tối thứ 4 ngày 01,08,15,22/02

10

Đậu Xuân Chung

CT CCB

Tổ viên

11

Lê Hoàng Quân

CB Tổ chức

Tổ viên

12

Trần Thanh Hùng

CT UBND

Tổ trưởng tổ 6

Tối thứ 5 ngày 02,09,16,23/02

13

Nguyễn Xuân Tâm

CC TC-KT

Tổ viên

14

Nguyễn Thanh Hải

CB MT

Tổ viên

15

Trần Anh Hào

CT Hội ND

Tổ trưởng tổ 7

Tối thứ 6 ngày 03,10,17,24/02

16

Trương Vĩnh Phương Lâm

CB GTNT

Tổ viên

 

                                                  LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực

 

1

Nguyễn Ngọc Huê

Bí thư đảng ủy

Tổ trưởng Tổ 1

Chiều thứ 7 ngày 11/02

 

2

Phạm Huỳnh Thanh Nữ

PCT Phụ nữ

Tổ viên

 

3

Huỳnh Thị Nga

CT NCT

Tổ trưởng Tổ 2

Sáng Chủ nhật ngày 12/02

 

4

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CB VT-TQ

Tổ viên

 

5

Lê Thị Lệ Mỹ

CT CTĐ

Tổ trưởng Tổ 3

Chiều Chủ nhật ngày 12/02

 

6

Nguyễn Hồng Thắm

CB GNVL

Tổ viên

 

7

Bùi Thị Thanh Thúy

CC VP-TK

Tổ trưởng Tổ 4

Chiều thứ 7 ngày 18/02

 

8

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

CC ĐC

Tổ viên

 

9

Vũ Thị Hiền

PCT KT

Tổ trưởng Tổ 5

Sáng Chủ nhật ngày 19/02

 

10

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên

CC VP-TK

Tổ viên

 

11

Trần Thị Thùy Trang

PBT Đảng ủy

Tổ trưởng Tổ 6

Chiều Chủ nhật ngày 19/02

 

12

Trần Thị Mai Hường

BT ĐTN

Tổ viên

 

13

Bùi Dương Ân

PCT HĐND

Tổ trưởng Tổ 7

Chiều thứ 7 ngày 04,25/02

 

14

Nguyễn Thị Diệu Hiền

VP đảng ủy

Tổ viên

 

15

Lê Thị Huệ

CT Phụ nữ

Tổ trưởng Tổ 8

Sáng Chủ nhật ngày 05,26/02

 

16

Ao Thị Mỹ Hậu

CB NV-TĐKT-TGDT

Tổ viên

 

17

Trần Thị Thanh Tuyền

CC TBXH

Tổ trưởng Tổ 9

Chiều Chủ nhật ngày 05,26/02

 

18

Vũ Thị Nhung

PCT MTTQ

Tổ viên

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND phường;

- CT-PCT;

- CBCC phường;

- Website;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Trần Thanh Hùng

Tag:
Xem kết quả: / 1
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính