|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch trực tự vệ tháng 3/2023

Lịch trực tự vệ tháng 3/2023

trong Lịch trực tự vệ tháng 3/2023, 23-02-2023
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH AN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 3/2023             Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tự vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 3/2023 như sau:           - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.           - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.           - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/3/2023 đến 31/3/2023. + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ; + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ; + Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.             LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi tối các ngày 1 Nguyễn Quang Tân CC ĐC-XD Tổ trưởng tổ 1 Tối thứ 7 ngày 04,11,18,25/3 2 Nguyễn Văn Thành CC VP-TK Tổ viên 3 Ao Văn Nam CC Tư pháp Tổ trưởng tổ 2 Tối Chủ nhật ngày 05,12,19,26/3 4 Hà Thanh Giang PBT ĐTN Tổ viên 5 Phạm Thanh Phong CT UBMTTQ Tổ trưởng tổ 3 Tối thứ 2 ngày 06,13,20,27/3 6 Đặng Ngọc Luân CB TT Tổ viên 7 Nguyễn Văn Hùng CC VHTT Tổ trưởng tổ 4 Tối thứ 3 ngày 07,14,21,28/3 8 Nguyễn Văn Nông CB PT TP Tổ viên 9 Huỳnh Văn Tiếng PCT UBND Tổ trưởng tổ 5 Tối thứ 4 ngày 01,08,15,22,29/3 10 Đậu Xuân Chung CT CCB Tổ viên 11 Lê Hoàng Quân CB Tổ chức Tổ viên 12 Trần Thanh Hùng CT UBND Tổ trưởng tổ 6 Tối thứ 5 ngày 02,09,16,23,30/3 13 Nguyễn Xuân Tâm CC TC-KT Tổ viên 14 Nguyễn Thanh Hải CB MT Tổ viên 15 Trần Anh Hào CT Hội ND Tổ trưởng tổ 7 Tối thứ 6 ngày 03,10,17,24,31/3 16 Trương Vĩnh Phương Lâm CB GTNT Tổ viên   LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực 1 Nguyễn Ngọc Huê Bí thư đảng ủy Tổ trưởng Tổ 1 Chiều thứ 7 ngày 04,25/3 2 Phạm Huỳnh Thanh Nữ PCT Phụ nữ Tổ viên 3 Huỳnh Thị Nga CT NCT Tổ trưởng Tổ 2 Sáng Chủ nhật ngày 05,26/3 4 Nguyễn Thị Tuyết Mai CB VT-TQ Tổ viên 5 Lê Thị Lệ Mỹ CT CTĐ Tổ trưởng Tổ 3 Chiều Chủ nhật ngày 05,26/3 6 Nguyễn Hồng Thắm CB GNVL Tổ viên 7 Bùi Thị Thanh Thúy CC VP-TK Tổ trưởng Tổ 4 Chiều thứ 7 ngày 11/3 8 Nguyễn Thị Ngọc Lệ CC ĐC Tổ viên 9 Vũ Thị Hiền PCT KT Tổ trưởng Tổ 5 Sáng Chủ nhật ngày 12/3 10 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên CC VP-TK Tổ viên 11 Trần Thị Thùy Trang PBT Đảng ủy Tổ trưởng Tổ 6 Chiều Chủ nhật ngày 12/3 12 Trần Thị Mai Hường BT ĐTN Tổ viên 13 Bùi Dương Ân PCT HĐND Tổ trưởng Tổ 7 Chiều thứ 7 ngày 18/3 14 Vũ Thị Nhung PCT MTTQ Tổ viên 15 Lê Thị Huệ CT Phụ nữ Tổ trưởng Tổ 8 Sáng Chủ nhật ngày 19/3 16 Ao Thị Mỹ Hậu CB NV-TĐKT-TGDT Tổ viên 17 Trần Thị Thanh Tuyền CC TBXH Tổ 9 Chiều Chủ nhật ngày 19/3     Nơi nhận: - Đảng ủy-HĐND phường; - CT-PCT; - CBCC phường; - Website; - Lưu: VT.   CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Thanh Hùng      

Chi tiết  Chi tiết

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính