|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
89

Lịch trực tự vệ tháng 3/2019

Lịch trực tự vệ tháng 3/2019

trong Lịch trực tự vệ tháng 3/2019, 05-03-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN             PHƯỜNG BÌNH AN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   THÔNG BÁO Lịch trực của CBCC phường Bình An tháng 3/2019             Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tại trụ sở UBND phường Bình An tháng 3/2019 như sau:           - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.           - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.           - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 đến 31/3/2019 + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ; + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ; + Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.             LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi tối các ngày 1 Nguyễn Văn Thành BT ĐTN Tổ trưởng tổ 1 Tối thứ 7 ngày 02,09,16,23,30/3 2 Nguyễn Quang Tân CC ĐC-XD Tổ viên 3 Trần Đức Quốc Vương CT CCB Tổ trưởng tổ 2 Tối Chủ nhật ngày 03,10,17,24,31/3 4 Ao Văn Nam CC Tư pháp Tổ viên 5 Đặng Ngọc Luân PBT ĐTN Tổ viên 6 Phạm Thanh Phong CT UBMTTQ Tổ trưởng tổ 3 Tối thứ 2 ngày 04,11,18,25/3 7 Nguyễn Văn Chiến PCT CCB Tổ viên 8 Nguyễn Văn Nông PCT MTTQ Tổ trưởng tổ 4 Tối thứ 3 ngày 05,12,19,26/3 9 Lê Anh Tuấn CB TT Tổ viên 10 Nguyễn Văn Hùng CC VHTT Tổ viên 11 Huỳnh Văn Tiếng PCT UBND Tổ trưởng tổ 5 Tối thứ 4 ngày 06,13,20,27/3 12 Lê Hải Đăng CC VP-TK Tổ viên 13 Trần Thanh Hùng CT UBND Tổ trưởng tổ 6 Tối thứ 5 ngày 07,14,21,28/3 14 Nguyễn Xuân Tâm CC TC-KT Tổ viên 15 Nguyễn Thanh Hải CB MT Tổ viên 16 Trần Anh Hào CT Hội ND Tổ trưởng tổ 7 Tối thứ 6 ngày 01,08,15,22,29/3 17 Trương Vĩnh Phương Lâm CB GTNT Tổ viên   LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi 1 Nguyễn Ngọc Huê Bí thư đảng ủy Tổ trưởng tổ 1 Chiều thứ 7 ngày 09,30/3 2 Lê Thị Huệ VP Đảng ủy Tổ viên 3 Trần Thị Mai Hường PBT ĐTN Tổ viên 4 Trần Thị Đoàn Yến PCT HĐND Tổ trưởng tổ 2 Sáng Chủ nhật ngày 10,31/3 5 Nguyễn Thị Ngọc Lệ CB Địa chính Tổ viên 6 Trần Thị Thùy Trang PBT Đảng ủy Tổ trưởng tổ 3 Chiều Chủ nhật ngày 10,31/3 7 Trần Thị Thanh Tuyền CB TBXH Tổ viên 8 Hoàng Lê Linh Trang CT Hội CTĐ Tổ trưởng tổ 4 Chiều thứ 7 ngày 16/3 9 Bùi Thị Thanh Thúy CB VPUB Tổ viên 10 Vũ Thị Hiền CB TC-KT Tổ trưởng tổ 5 Sáng Chủ nhật ngày 17/3 11 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên CB VP-TK Tổ viên 12 Nguyễn Hồng Thắm CB Tiếp dân Tổ viên 13 Lê Thị Lệ Mỹ CT Hội PN Tổ trưởng tổ 6 Chiều Chủ nhật ngày 17/3 14 Bùi Dương Ân CB Tư pháp Tổ viên 15 Nguyễn Thị Vẹn CB VPUB Tổ viên 16 Nguyễn Thị Diệu Hiền CB Tuyên giáo Tổ trưởng tổ 7 Chiều thứ 7 ngày 02,23/3 17 Nguyễn Thị Tuyết Mai CB TC Tổ viên 18 Huỳnh Thị Nga CT Hội NCT Tổ trưởng tổ 8 Sáng Chủ nhật ngày 03,24/3 19 Đồng Thị Mỹ Lợi VP Đảng ủy Tổ viên 20 Phan Thị Mỹ Hạnh PCT Hội PN Tổ trưởng tổ 9 Chiều Chủ nhật ngày 03,24/3 21 Vũ Thị Nhung PCT Hội CTĐ Tổ viên     CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Thanh Hùng                                                                    

Chi tiết  Chi tiết

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính