|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch làm việc Ủy ban

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 11/02/2023

     ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       PHƯỜNG BÌNH AN                                   ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 30/1/2023 ĐẾN 04/1/2023

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 30/01/2023  đến  04/02/2023 THỨ HAI: NGÀY       30/01/2023 Sáng 8 giờ 00 phút: 1. CT HĐND-UBND dự họp báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Địa điểm: Hội ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 28/01/2023

     ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 02/01/2023 ĐẾN 08/01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN 31/12/2022

     ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      PHƯỜNG BÌNH AN                                     ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 19/12/2022 ĐẾN 24/12/2022

     ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 05/12/2022 ĐẾN 10/12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 28/11/2022 ĐẾN 03/12/2022

 ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  PHƯỜNG BÌNH AN                          ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN 26/11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN 19/11/2022

 ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  PHƯỜNG BÌNH AN                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   LỊCH ...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính