|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch làm việc Ủy ban

Lịch làm việc từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  PHƯỜNG BÌNH AN                            ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 01/8/2022 ĐẾN NGÀY 07/8/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh ...

LỊCH LÀM VIỆC 26/7/2022 ĐẾN 30/7/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 25/7/2022 đến 30/7/2022 (LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP) THỨ HAI (25/7/2022) Sáng: 6 giờ 30 phút: CT, PCT HĐND - UBND viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố             Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ           ...

LỊCH LÀM VIỆC 18/7/2022 ĐẾN 23/7/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 18/7/2022 đến 23/7/2022 (LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP) THỨ HAI (18/7/2022) Sáng: 7 giờ 30 phút: CT, PCT HĐND - UBND dự nghe thời sự Qúy 2            Địa điểm: Hội trường 1 - UBND        2. PCT VX dự ...

LỊCH LÀM VIỆC 11/7/2022 ĐẾN 17/7/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 11/7/2022 đến 17/7/2022 (LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP) THỨ HAI (11/7/2022) Sáng: 7 giờ 30 phút:  1. CT UBND họp xử lý vướng mắc trên lĩnh vực đất đai                Địa điểm: Phòng họp A  2. CT HĐND – PCT UBND đi khảo ...

LỊCH LÀM VIỆC 04/7/2022 ĐẾN 10/7/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 04/7/2022 đến 10/7/2022 (LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP) THỨ HAI (04/7/2022) Sáng: 7 giờ 30 phút:              1. CT, PCT – HĐND, CT UBND họp giao ban 04 thường trực             Địa điểm: Phòng ...

LỊCH LÀM VIỆC 27/6/2022 ĐẾN 03/6/2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND Tuần lễ từ 27/6/2022 đến 03/7/2022 (LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP) THỨ HAI (27/6/2022) Sáng: 7 giờ 30 phút: 1. CT, PCT – HĐND, CT UBND họp giao ban 04 thường trực             Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND phường 2. PCT trực tiếp giải quyết ...

LỊCH LÀM VIỆC 21/6/2022 ĐẾN 26/6/2022

                       LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND                                        Tuần lễ từ 20/6/2022 đến 26/6/2022                                       (LỊCH NÀY THAY ...

LỊCH LÀM VIỆC 21/6/2022 ĐẾN 26/6/2022

                       LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND                                        Tuần lễ từ 20/6/2022 đến 26/6/2022                                       (LỊCH NÀY THAY ...

LỊCH LÀM VIỆC 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

                      LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND                                      Tuần lễ từ 13/6/2022 đến 19/6/2022                                      (LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI ...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính