|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủTHI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thủ tục: Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Đăng ngày: 21-11-2018, 01:11:47

Thủ tục: Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, tập thể hoặc cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cấp xã.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

Bước 3: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khai.

- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc qua Bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các Hộ gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa;

+ Bản tóm tắt thành tích của hộ gia đình trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị công nhận Gia đình văn hóa;

+ Biên bản xét khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Bản chính).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tập thể.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

+ Chủ thể là hộ gia đình có thành tích được đề nghị khen thưởng;

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính