|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 06/5/2024 ĐẾN 10/5/2024

 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số 16-LLV/ĐU

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 06 tháng 5 năm 2024

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

(Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 11/5/2024)

----

                                                               Thứ hai (ngày 06/5/2024)

Sáng 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban 04 Thường trực Đảng ủy.

           Thành phần tham dự:  Đ/c Trần Thanh Hùng – UVTV, Chủ tịch UBND; Đ/c Huỳnh Văn Tiếng – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ; Đ/c Bùi Dương Ân – ĐUV, PCT HĐND.

           Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

 

                                                             Thứ ba (ngày 07/5/2024)

Sáng 08 giờ 00: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường làm việc với các đơn vị đang hoạt động tại TT VH Suối Lồ ồ.

          Thành phần tham dự: Các đồng chí đảng ủy viên.

           Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

           09 giờ 30: Tập thể Ban Chấp hành họp thông qua 02 công viên Suối Lồ ồ và chợ Bình An.

            Thành phần tham dự: Các đồng chí đảng ủy viên.

             Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                                Thứ (ngày 08/5/2024)

Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy họp chi bộ Quân sự.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện công tác cán bộ.

          Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

          15  giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện công tác cán bộ.

           Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

 

                                                                Thứ năm (ngày 09/5/2024)

Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự giám sát chuyên đề về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý , sử dụng các chủ sở thiết chế văn hóa đã được đầu tư trên địa bàn phường Bình An.

           Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                                Thứ sáu (10/5/2024)

Sáng 08 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Dĩ An giai đoạn 2019 – 2024.

           Địa điểm: Hội trường Trung tâm Van hóa phường Dĩ An.

         07 giờ 30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                               Thứ bảy (11/5/2024)

Tối 18 giờ 00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và Tuần lễ Thanh niên công nhân thành phố Dĩ An năm 2024.

             Địa điểm: Đường GS 14 – Khu đô thị thương mại dịch vụ Quảng trường xanh, phường Đông Hòa.

 

Lịch làm việc này thay thư mời họp và điều chỉnh tùy theo

 tình hình của Đảng ủy

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Lê Anh Tuấn – UVTV, Trưởng Ban Dân vận,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính