|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủLịch trực tự vệ tháng 9/2023

Lịch trực tự vệ tháng 9/2023

Đăng ngày: 05-09-2023, 10:09:17

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

 

Số: 151/TB-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình An, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 9/2023

 

          Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tự vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 9/2023 như sau:

          - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.

          - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.

          - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/9/2023 đến 30/9/2023.

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ;

+ Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.

           

LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực buổi tối các ngày

1

Nguyễn Quang Tân

CC ĐC-XD

Tổ trưởng Tổ 1

Tối thứ 7 ngày 02,09,16,23,30/9

2

Nguyễn Văn Thành

CC VP-TK

Tổ viên

3

Ao Văn Nam

CC Tư pháp

Tổ trưởng Tổ 2

Tối Chủ nhật ngày 03,10,17,24/9

4

Lê Hoàng Quân

CB Tổ chức

Tổ viên

5

Phạm Thanh Phong

CT UBMTTQ

Tổ trưởng Tổ 3

Tối thứ 2 ngày 04,11,18,25/9

6

Đặng Ngọc Luân

CB TT

Tổ viên

7

Nguyễn Văn Hùng

CC VHTT

Tổ trưởng Tổ 4

Tối thứ 3 ngày 05,12,19,26/9

8

Nguyễn Thanh Hải

CB MT

Tổ viên

9

Huỳnh Văn Tiếng

PCT UBND

Tổ trưởng Tổ 5

Tối thứ 4 ngày 06,13,20,27/9

10

Đậu Xuân Chung

CT CCB

Tổ viên

11

Trần Thanh Hùng

CT UBND

Tổ trưởng Tổ 6

Tối thứ 5 ngày 07,14,21,28/9

12

Nguyễn Xuân Tâm

CC TC-KT

Tổ viên

13

Trần Anh Hào

CT Hội ND

Tổ trưởng Tổ 7

Tối thứ 6 ngày 01,08,15,22,29/9

14

Trương Vĩnh Phương Lâm

CB GTNT

Tổ viên

 

LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực

1

Nguyễn Ngọc Huê

Bí thư đảng ủy

Tổ trưởng Tổ 1

Chiều thứ 7 ngày 09, 30/9

2

Phạm Huỳnh Thanh Nữ

PCT Phụ nữ

Tổ viên

3

Huỳnh Thị Nga

CT NCT

Tổ trưởng Tổ 2

Sáng Chủ nhật ngày 10/9

4

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CB VT-TQ

Tổ viên

5

Lê Thị Lệ Mỹ

CT CTĐ

Tổ trưởng Tổ 3

Chiều Chủ nhật ngày 10/9

6

Nguyễn Hồng Thắm

CB GNVL

Tổ viên

7

Bùi Thị Thanh Thúy

CC VP-TK

Tổ trưởng Tổ 4

Chiều thứ 7 ngày 16/9

8

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

CC ĐC

Tổ viên

9

Vũ Thị Hiền

PCT KT

Tổ trưởng Tổ 5

Sáng Chủ nhật ngày 17/9

10

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên

CC VP-TK

Tổ viên

11

Trần Thị Thùy Trang

PBT Đảng ủy

Tổ trưởng Tổ 6

Chiều Chủ nhật ngày 17/9

12

Trần Thị Mai Hường

BT ĐTN

Tổ viên

13

Bùi Dương Ân

PCT HĐND

Tổ trưởng Tổ 7

Chiều thứ 7 ngày 02, 23/9

14

Vũ Thị Nhung

PCT MTTQ

Tổ viên

15

Lê Thị Huệ

CT Phụ nữ

Tổ trưởng Tổ 8

Sáng Chủ nhật ngày 03, 24/9

16

Ao Thị Mỹ Hậu

CB NV-TĐKT

Tổ viên

17

Trần Thị Thanh Tuyền

CC TBXH

Tổ trưởng Tổ 9

Chiều Chủ nhật ngày 03, 24/9

18

Nguyễn Thị Diệu Hiền

TK Đảng uỷ

Tổ viên

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND phường;

- CT-PCT;

- CBCC phường;

- Website;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính