|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
7749

Lịch làm việc Đảng ủy

Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 17 tháng 5 năm 2021     LỊCH LÀM VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)     ...

Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 10  tháng 5 năm 2021     LỊCH LÀM VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày ...

Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 19 tháng 4 năm 2021   LỊCH LÀM VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)         ...

Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 05 tháng 4 năm 2021   LỊCH LÀM VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)       ...

Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 01 tháng 3 năm 2021     LỊCH LÀM VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021)     ...

Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN                         Bình An, ngày  08 tháng 02 năm 2021   LỊCH LÀM  VIỆC Của Đảng ủy phường Bình ...

Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM         Bình An, ngày 30 tháng 11 năm 2020     LỊCH LÀM  VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)       ...

Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM         Bình An, ngày 09 tháng 11 năm 2020   LỊCH LÀM  VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 09/11 đến ngày 15/11/2020)   Thứ Hai ...

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM         Bình An, ngày 26 tháng 10 năm 2020     LỊCH LÀM  VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020)       ...

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN *          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM           Bình An, ngày 05 tháng 10 năm 2020     LỊCH LÀM  VIỆC Của Đảng ủy phường Bình An (Từ ngày 05/10 đến ngày ...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>