|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch làm việc Đảng ủy

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 10/6/2024 ĐẾN 14/6/2024

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 24-LLV/ĐU       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 10 tháng 6 năm 2024   LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024) ----     ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 06/5/2024 ĐẾN 10/5/2024

  ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 16-LLV/ĐU       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 06 tháng 5 năm 2024   LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 22/4/2024 ĐẾN 27/4/2024

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 15-LLV/ĐU       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 22 tháng 4 năm 2024         LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN 17/11/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 46-LLV/ĐU          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 13 tháng 11 năm 2023       LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 13/11/2023 đến ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 14/8/2023 ĐẾN 19/8/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 33-LLV/ĐU          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 14 tháng 8 năm 2023 LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023) ---   ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 24/7/2023 ĐẾN 29/7/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 30-LLV/ĐU          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 24 tháng 7 năm 2023   LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 10/02/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 01-LLV/ĐU          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM             Bình An, ngày 06 tháng 02 năm 2023     LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 06/02/2023 đến ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 30/1/2023 ĐẾN 04/02/2023

LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023) --- Thứ hai (ngày 30/01/2023) Sáng: - 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự nghe báo ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN 21/01/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 55-LLV/ĐU          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 16 tháng 01 năm 2023     LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày ...

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 21/11/2022 ĐẾN 25/11/2022

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN * Số 47-LLV/ĐU          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          Bình An, ngày 21 tháng 11 năm 2022     LỊCH LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày ...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính