|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
7725

Thông tin điều hành

Nghị Định Số 192/2013/NĐ-CP

trong Văn bản pháp luật, 26-12-2013
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Định Số 182/2013/NĐ-CP

trong Văn bản pháp luật, 26-12-2013
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn người lao động.

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Định Số 176/2013/NĐ-CP

trong Văn bản pháp luật, 26-12-2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Định Số 200/2013/NĐ-CP

trong Văn bản pháp luật, 25-12-2013
Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Định Số 193/2013/NĐ-CP

trong Văn bản pháp luật, 25-12-2013
Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Quyết Số 30/2013/NQ-HĐND8

trong Văn bản pháp luật, 25-12-2013
Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Quyết Số 28/2013/NQ-HĐND8

trong Văn bản pháp luật, 25-12-2013
Về quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Quyết Số 15/2013/NQ-HĐND8

trong Văn bản pháp luật, 25-12-2013
Nghị Quyết Số 15/2013/NQ-HĐND8 Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Định Số 179/2013/NĐ-CP

trong Văn bản pháp luật, 25-12-2013
Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ mội trường.

Chi tiết  Chi tiết

Nghị Định Số 191/2013/NĐ-CP

trong Văn bản pháp luật, 10-12-2013
Quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Chi tiết  Chi tiết

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán