|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủThông báo về thông tin các cửa hàng tiện ích trên địa bàn phường

Thông báo về thông tin các cửa hàng tiện ích trên địa bàn phường

Đăng ngày: 28-08-2021, 05:08:14

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

Số: 172/TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bình An, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v số điện thoại của các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phường

 

Thực hiện văn bản số 1888/UBND-VX ngày 22/8/2021 của UBND thành phố Dĩ An về việc thực hiện các biện pháp mạnh trong giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND phường Bình An thông báo đến nhân dân các số điện thoại của các cửa hàng thực phẩm, tiện lợi, siêu thị sẽ tiến hành nhận đặt hàng qua các số điện thoại và sẽ chuyển, cấp phát cho nhân dân tại các chốt gác:

Stt

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Số điện thoại

01

Siêu thị Vinmart

Kp Nội Hóa 2

0786.712.244 (Long)

0986.936.422 (Giao)

0985.963.532 (Nhanh)

02

Siêu thị Vinmart

Kp Bình Thung 2

0907.304.980 (Son)

0338.222561 (Như)

0367.563.309 (Trang)

03

Tạp hóa (Ngọc)

Kp Bình Thung 2

0909.593.322

0938.750.337

04

Bán Rau (Hồng Thắm)

Kp Nội Hóa 1

0977.347.069

05

Bán rau, Thịt, cá, (Cty TNHH XTTM Tuấn Khanh)

Sở Công Thương

0919.262.299

06

Thịt heo (Nguyễn Huy Thắng)

Kp Nội Hóa 1

0916.722.919

07

Tạp hóa (Thanh Thúy)

Kp Bình Thung 2

0933.018.199

08

Bán Rau (Huỳnh Ngọc Ngưng)

Kp Bình Thung 1

0393.611.233

09

Thịt heo (Phong)

Kp Bình Thung 2

0908.640.352

10

Thịt heo (Phúc)

Kp Châu Thới

0909.571.712

11

Thịt heo (Trần Ngọc Ẩn)

Kp Nội Hóa 1

0896456722

12

Vựa trứng Hoài Thương (Nguyễn Duy)

Kp Bình Thung 2

0937688111

0973777287

13

Thịt heo Lê Thị Xuân

Kp Nội Hóa 1

0344.373.418

UBND phường Bình An thông báo đến nhân dân được biết để liên hệ khi cần thiết.

 

Nơi nhận:                              

- TT Đảng ủy, HĐND,MTTQ phường;        - CT, các PCT;                             

- BĐH các khu phố;

- Tổ Covid cộng đồng;

- Các hộ dân;

- Lưu: VT.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Hiền

 

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính