|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Lịch trực tự vệ tháng 7/2024

Lịch trực tự vệ tháng 7/2024

trong Lịch trực tự vệ tháng 7/2024, 10-07-2024
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH AN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bình An, ngày 25 tháng 6 năm 2024   THÔNG BÁO Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 7/2024             Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tự vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 7/2024 như sau:           - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.           - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.           - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/7/2024 đến 31/7/2024. + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ; + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ; + Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ. LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực buổi tối các ngày 1 Nguyễn Quang Tân CC ĐC-XD Tổ trưởng Tổ 1 Tối thứ 7 ngày 06,13,20,27/7 2 Nguyễn Văn Thành CC VP-TK Tổ viên 3 Ao Văn Nam CC VHXH Tổ trưởng Tổ 2   Tối Chủ nhật ngày 07,14,21,28/7 4 Lê Hoàng Quân CB Tổ chức Tổ viên 5 Nguyễn Đức Tiến PBT ĐTN Tổ viên 6 Huỳnh Văn Hiếu PCT UBMTTQ Tổ trưởng Tổ 3 Tối thứ 2 ngày 01,08,15,22,29/7 7 Đặng Ngọc Luân Thư ký đảng ủy Tổ viên 8 Nguyễn Văn Hùng CC TP Tổ trưởng Tổ 4 Tối thứ 3 ngày 02,09,16,23,30/7 9 Nguyễn Thanh Hải CB MT Tổ viên 10 Huỳnh Văn Tiếng CT UBMTTQ Tổ trưởng Tổ 5 Tối thứ 4 ngày 05,12,19,26/7 11 Đậu Xuân Chung CT CCB Tổ viên 12 Nguyễn Xuân Tâm CC VP-TK Tổ trưởng Tổ 6 Tối thứ 5 ngày 04,11,18,25/7 13 Phạm Ngọc Minh Tâm CC ĐC-XD Tổ viên 15 Trần Anh Hào CT Hội ND Tổ trưởng Tổ 7 Tối thứ 6 ngày 03,10,17,24,31/7 16 Trương Vĩnh Phương Lâm CB GTNT Tổ viên 17 Phan Danh Chiến PCT CCB Tổ viên   LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ Stt Họ tên Chức vụ Tổ Ca trực 1 Phạm Huỳnh Thanh Nữ PCT Phụ nữ Tổ trưởng Tổ 1 Chiều thứ 7 ngày 13/7 2 Khổng Thị Huyền Phó CT PN Tổ viên 3 Huỳnh Thị Nga CT NCT Tổ trưởng Tổ 2 Sáng Chủ nhật ngày 14/7 4 Nguyễn Thị Tuyết Mai CB VT-TQ Tổ viên 5 Lê Thị Lệ Mỹ CT CTĐ Tổ trưởng Tổ 3 Chiều Chủ nhật ngày 14/7 6 Nguyễn Hồng Thắm CB GNVL Tổ viên 7 Bùi Thị Thanh Thúy CC VP-TK Tổ trưởng Tổ 4 Chiều thứ 7 ngày 20/7 8 Nguyễn Thị Ngọc Lệ TK Đảng uỷ Tổ viên 9 Vũ Thị Hiền PCT UBND Tổ trưởng Tổ 5 Sáng Chủ nhật ngày 21/7 10 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên CC TC-KT Tổ viên 11 Trần Thị Thùy Trang CT HĐND Tổ trưởng Tổ 6 Chiều Chủ nhật ngày 21/7 12 Trần Thị Mai Hường BT ĐTN Tổ viên 13 Bùi Dương Ân PCT HĐND Tổ trưởng Tổ 7 Chiều thứ 7 ngày 06,27/7 14 Vũ Thị Nhung PCT MTTQ Tổ viên 15 Lê Thị Huệ CT Phụ nữ Tổ trưởng Tổ 8 Sáng Chủ nhật ngày 07,28/7 16 Ao Thị Mỹ Hậu CB NV-TĐKT Tổ viên 17 Trần Thị Thanh Tuyền CC TP-HT Tổ trưởng Tổ 9 Chiều Chủ nhật ngày 07,28/7 18 Nguyễn Thị Diệu Hiền VP Đảng uỷ Tổ viên Nơi nhận: - Đảng ủy-HĐND phường; - CT-PCT; - CBCC phường; - Website; - Lưu: VT.   KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vũ Thị Hiền      

Chi tiết  Chi tiết

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính