|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
99

Trang chủLịch trực tự vệ tháng 7/2024

Lịch trực tự vệ tháng 7/2024

Đăng ngày: 10-07-2024, 02:07:57

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

 

                        

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình An, ngày 25 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 7/2024

 

          Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tự vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 7/2024 như sau:

          - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.

          - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.

          - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/7/2024 đến 31/7/2024.

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ;

+ Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.

LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực buổi tối các ngày

1

Nguyễn Quang Tân

CC ĐC-XD

Tổ trưởng Tổ 1

Tối thứ 7 ngày 06,13,20,27/7

2

Nguyễn Văn Thành

CC VP-TK

Tổ viên

3

Ao Văn Nam

CC VHXH

Tổ trưởng Tổ 2

 

Tối Chủ nhật ngày 07,14,21,28/7

4

Lê Hoàng Quân

CB Tổ chức

Tổ viên

5

Nguyễn Đức Tiến

PBT ĐTN

Tổ viên

6

Huỳnh Văn Hiếu

PCT UBMTTQ

Tổ trưởng Tổ 3

Tối thứ 2 ngày 01,08,15,22,29/7

7

Đặng Ngọc Luân

Thư ký đảng ủy

Tổ viên

8

Nguyễn Văn Hùng

CC TP

Tổ trưởng Tổ 4

Tối thứ 3 ngày 02,09,16,23,30/7

9

Nguyễn Thanh Hải

CB MT

Tổ viên

10

Huỳnh Văn Tiếng

CT UBMTTQ

Tổ trưởng Tổ 5

Tối thứ 4 ngày 05,12,19,26/7

11

Đậu Xuân Chung

CT CCB

Tổ viên

12

Nguyễn Xuân Tâm

CC VP-TK

Tổ trưởng Tổ 6

Tối thứ 5 ngày 04,11,18,25/7

13

Phạm Ngọc Minh Tâm

CC ĐC-XD

Tổ viên

15

Trần Anh Hào

CT Hội ND

Tổ trưởng Tổ 7

Tối thứ 6 ngày 03,10,17,24,31/7

16

Trương Vĩnh Phương Lâm

CB GTNT

Tổ viên

17

Phan Danh Chiến

PCT CCB

Tổ viên

 

LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực

1

Phạm Huỳnh Thanh Nữ

PCT Phụ nữ

Tổ trưởng Tổ 1

Chiều thứ 7 ngày 13/7

2

Khổng Thị Huyền

Phó CT PN

Tổ viên

3

Huỳnh Thị Nga

CT NCT

Tổ trưởng Tổ 2

Sáng Chủ nhật ngày 14/7

4

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CB VT-TQ

Tổ viên

5

Lê Thị Lệ Mỹ

CT CTĐ

Tổ trưởng Tổ 3

Chiều Chủ nhật ngày 14/7

6

Nguyễn Hồng Thắm

CB GNVL

Tổ viên

7

Bùi Thị Thanh Thúy

CC VP-TK

Tổ trưởng Tổ 4

Chiều thứ 7 ngày 20/7

8

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

TK Đảng uỷ

Tổ viên

9

Vũ Thị Hiền

PCT UBND

Tổ trưởng Tổ 5

Sáng Chủ nhật ngày 21/7

10

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên

CC TC-KT

Tổ viên

11

Trần Thị Thùy Trang

CT HĐND

Tổ trưởng Tổ 6

Chiều Chủ nhật ngày 21/7

12

Trần Thị Mai Hường

BT ĐTN

Tổ viên

13

Bùi Dương Ân

PCT HĐND

Tổ trưởng Tổ 7

Chiều thứ 7 ngày 06,27/7

14

Vũ Thị Nhung

PCT MTTQ

Tổ viên

15

Lê Thị Huệ

CT Phụ nữ

Tổ trưởng Tổ 8

Sáng Chủ nhật ngày 07,28/7

16

Ao Thị Mỹ Hậu

CB NV-TĐKT

Tổ viên

17

Trần Thị Thanh Tuyền

CC TP-HT

Tổ trưởng Tổ 9

Chiều Chủ nhật ngày 07,28/7

18

Nguyễn Thị Diệu Hiền

VP Đảng uỷ

Tổ viên

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND phường;

- CT-PCT;

- CBCC phường;

- Website;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Hiền

 

 

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính