|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủLịch trực tự vệ cơ quan

Lịch trực tự vệ tháng 05/2018

Đăng ngày: 27-04-2018, 10:04:13

Lịch trực tự vệ cơ quan tháng 05/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Lịch trực của CBCC phường Bình An tháng 5/2018

 

          Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tại trụ sở UBND phường Bình An tháng 04/2018 như sau:

          - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.

          - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.

          - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/5/2018 đến 31/5/2018.

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ;

+ Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.

           

LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực buổi tối các ngày

1

Trần Đức Quốc Vương

PBT ĐTN

Tổ trưởng tổ 1

Tối Chủ nhật ngày 06,13,20,27/5

2

Ao Văn Nam

CB Tư pháp

Tổ viên

3

Đặng Ngọc Luân

PBT ĐTN

Tổ viên

4

Phạm Thanh Phong

CT UBMTTQ

Tổ trưởng tổ 2

Tối thứ 2 ngày 07,14,21,28/5

5

Nguyễn Thanh Hải

CB MT

Tổ viên

6

Nguyễn Văn Nông

PCT MTTQ

Tổ trưởng tổ 3

Tối thứ 3 ngày 01,08,15,22,29/5

7

Lê Anh Tuấn

CB TT

Tổ viên

8

Lê Hoàng Quân

TTĐT

Tổ viên

9

Huỳnh Văn Tiếng

PCT UBND

Tổ trưởng tổ 4

Tối thứ 4 ngày 02,09,16,23,30/5

 

10

Lê Đình Hanh

PCT Hội ND

Tổ viên

11

Lê Hải Đăng

CB VPUB

Tổ viên

12

Trần Thanh Hùng

PCT UBND

Tổ trưởng tổ 7

Tối thứ 5 ngày 03,10,17,24,31/5

13

Nguyễn Xuân Tâm

CB TC-KT

Tổ viên

14

Lê Thừa Tưởng

CB VPUB

Tổ viên

15

Trần Anh Hào

CT Hội ND

Tổ trưởng tổ 8

Tối thứ 6 ngày 04,11,18,25/5

16

Châu Thanh Nguyên

TTĐT

Tổ viên

17

Trương Vĩnh Phương Lâm

CB GTNT

Tổ viên

18

Phạm Minh Đức

TTĐT

Tổ viên

19

Nguyễn Văn Thành

BT ĐTN

Tổ trưởng tổ 9

Tối thứ 7 ngày 05,12,19,26 /5

20

Nguyễn Quang Tân

CB ĐC-XD

Tổ viên

21

Trần Điền Khương

TTĐT

Tổ viên

22

Nguyễn Tấn Sang

TTĐT

Tổ viên

 

LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực buổi

1

Trần Thị Thanh Tuyền

CB TBXH

Tổ trưởng tổ 1

Chiều thứ 7 ngày 26/5

2

Nguyễn Thị Lan

CB GNVL

Tổ trưởng tổ 2

Sáng Chủ nhật ngày 27/5

3

Trương Thị Tĩnh

NV Tạp vụ

Tổ viên

4

Vũ Thị Hiền

CB TC-KT

Tổ trưởng tổ 3

Chiều Chủ nhật ngày 27/5

5

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên

CB VP-TK

Tổ viên

6

Bùi Thị Thanh Thúy

CB VPUB

Tổ trưởng tổ 4

Chiều thứ 7 ngày 05/5

7

Huỳnh Thị Nga

CT Hội NCT

Tổ trưởng tổ 5

Sáng Chủ nhật ngày 06/5

8

Nguyễn Thị Diệu Hiền

CB Tuyên giáo

Tổ viên

9

Phan Thị Mỹ Hạnh

PCT Hội PN

Tổ trưởng tổ 6

Chiều Chủ nhật ngày 06/5

10

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

CB Địa chính

Tổ viên

11

Nguyễn Ngọc Huê

Bí thư đảng ủy

Tổ trưởng tổ 7

Chiều thứ 7 ngày 12/5

12

Lê Thị Huệ

VP Đảng ủy

Tổ viên

13

Trần Thị Thùy Trang

PBT Đảng ủy

Tổ trưởng tổ 8

Sáng Chủ nhật ngày 13/5

14

Vũ Thị Nhung

PCT Hội CTĐ

Tổ viên

15

Lê Thị Lệ Mỹ

CT Hội PN

Tổ trưởng tổ 9

Chiều Chủ nhật ngày 13/5

16

Hoàng Lê Linh Trang

CT Hội CTĐ

Tổ trưởng tổ 10

Chiều thứ 7 ngày 19/5

17

Trần Thị Đoàn Yến

PCT HĐND

Tổ trưởng tổ 11

Sáng Chủ nhật ngày 20/5

18

Đỗ Thị Hồng Duyên

CB TTĐT

Tổ viên

19

Phạm Huỳnh Thanh Nữ

PCT UBMTTQ

Tổ trưởng tổ 12

Chiều Chủ nhật ngày 20/5

20

Ao Thị Mỹ Hậu

CB Nội vụ

Tổ viên

  

Nơi nhận:

- CT-PCT;

- CBCC phường;

- TMDV;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Văn Tiếng

 

 

 

 

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính