|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2538386

Trang chủLỊCH TRỰC TỰ VỆ THÁNG 01/2022

LỊCH TRỰC TỰ VỆ THÁNG 01/2022

Đăng ngày: 27-12-2021, 09:12:40

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                        THÔNG BÁO

                                    Lịch trực tự vệ của CBCC phường Bình An tháng 01/2022

Căn cứ vào tình hình thực tế của UBND phường Bình An, nay UBND phường Bình An xây dựng lịch trực tự

vệ tại Trụ sở UBND phường tháng 01/2022 như sau:

          - Nam CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi tối hàng tuần.

          - Nữ CB, CC, nhân viên: Trực luân phiên các buổi: chiều thứ 7, sáng - chiều Chủ nhật hàng tuần.

          - Thời gian trực: Bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến 31/01/2022

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ;

+ Buổi tối: Từ 19 giờ đến 5 giờ.

                                        LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NAM

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực buổi tối các ngày

1

Nguyễn Văn Thành

CC VPTK

Tổ trưởng tổ 1

Tối thứ 7 ngày 01,08,15,22,29/01

2

Nguyễn Quang Tân

CC ĐC-XD

Tổ viên

3

Ao Văn Nam

CC Tư pháp

Tổ trưởng tổ 2

 

Tối Chủ nhật ngày 02,09,16,23,30/01

4

Hà Thanh Giang

CB PT TP

Tổ viên

5

Đặng Ngọc Luân

CB TT

Tổ viên

6

Phạm Thanh Phong

CT UBMTTQ

Tổ trưởng tổ 3

Tối thứ 2 ngày 03,10,17,24,31/01

7

Đoàn Đình Tân

CB QLTTĐT

Tổ viên

8

Nguyễn Văn Nông

PCT MTTQ

Tổ trưởng tổ 4

Tối thứ 3 ngày 04,11,18,25/01

9

Nguyễn Văn Hùng

CC VHTT

Tổ viên

10

Huỳnh Văn Tiếng

PCT UBND

Tổ trưởng tổ 5

Tối thứ 4 ngày 05,12,19,26/01

11

Đậu Xuân Chung

CT CCB

Tổ viên

12

Lê Hoàng Quân

CB Tổ chức

Tổ viên

13

Trần Thanh Hùng

CT UBND

Tổ trưởng tổ 6

Tối thứ 5 ngày 06,13,20,27/01

14

Nguyễn Xuân Tâm

CC TC-KT

Tổ viên

15

Nguyễn Thanh Hải

CB MT

Tổ viên

16

Trần Anh Hào

CT Hội ND

Tổ trưởng tổ 7

Tối thứ 6 ngày 07,14,21,28/01

17

Trương Vĩnh Phương Lâm

CB GTNT

Tổ viên

 

                                                LỊCH TRỰC CỦA CB, CC, NV NỮ

 

Stt

Họ tên

Chức vụ

Tổ

Ca trực buổi

1

Nguyễn Ngọc Huê

Bí thư đảng ủy

Tổ trưởng tổ 1

Chiều thứ 7 ngày 15/01

2

Phạm Huỳnh Thanh Nữ

PCT Phụ nữ

Tổ viên

3

Huỳnh Thị Nga

CT NCT

Tổ trưởng tổ 2

Sáng Chủ nhật ngày 16/01

4

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CB VT-TQ

Tổ viên

5

Lê Thị Lệ Mỹ

CT CTĐ

Tổ trưởng tổ 3

Chiều Chủ nhật ngày 16/01

6

Nguyễn Hồng Thắm

CB GNVL

Tổ viên

7

Bùi Thị Thanh Thúy

CC VP-TK

Tổ trưởng tổ 4

Chiều thứ 7 ngày 01,22/01

8

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

CC ĐC

Tổ viên

9

Vũ Thị Hiền

PCT KT

Tổ trưởng tổ 5

Sáng Chủ nhật ngày 02,23/01

10

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên

CC VP-TK

Tổ viên

11

Trần Thị Thùy Trang

PBT Đảng ủy

Tổ trưởng tổ 6

Chiều Chủ nhật ngày 02,23/01

12

Trần Thị Mai Hường

PBT ĐTN

Tổ viên

13

Bùi Dương Ân

PCT HĐND

Tổ trưởng tổ 7

Chiều thứ 7 ngày 08,29/01

14

Nguyễn Thị Diệu Hiền

VP đảng ủy

Tổ viên

15

Lê Thị Huệ

CT Phụ nữ

Tổ trưởng tổ 8

Sáng Chủ nhật ngày 09,30/01

16

Ao Thị Mỹ Hậu

CB NV-TĐKT-TGDT

Tổ viên

17

Trần Thị Thanh Tuyền

CC TBXH

Tổ 9

Chiều Chủ nhật ngày 09,30/01

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND phường;

- CT-PCT;

- CBCC phường;

- Website;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính