|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2538374

Trang chủLịch trực tết Dương lịch 2022

Lịch trực tết Dương lịch 2022

Đăng ngày: 29-12-2021, 09:12:21

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG  

Tết Dương lịch 2022

 

Ngày

Lãnh đạo

CBCC

Ghi chú

Ngày 01/01/2022 (Thứ Bảy)

Trần Thị Thùy Trang

 

 Trần Thị Mai Hường, Nguyễn   Thanh Hải

 

 

Công an, Quân sự

trực theo lịch trực riêng của ngành

 

 

Bảo vệ trực theo ca trực

Tối 01/01/2022 (Thứ Bảy)

 

Trần Thanh Hùng 

 

   Nguyễn Quang Tân, Nguyễn       Văn Thành

Ngày 02/01/2022 (Chủ nhật)

 

Vũ Thị Hiền

 

  Lê Thị Lệ Mỹ, Nguyễn Thị   Tuyết Mai

Tối 02/01/2022 (Chủ nhật)

 

Huỳnh Văn Tiếng

 

 Hà Thanh Giang, Ao Văn Nam,  Đặng Ngọc Luân

Ngày 03/01/2022 (Thứ Hai)

 

Bùi Dương Ân

 

 Nguyễn Thị Diệu Hiền

Tối 03/01/2022 (Thứ Hai)

 

Phạm Thanh  Phong

 

 Đoàn Đình Tân

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy phường;

- HĐND phường;

- CT-PCT UBND;

- CBCC phường;

- Website;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

 

 

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính