|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủ

Lịch trực Tết Dương Lịch 2018

Đăng ngày: 04-01-2018, 02:01:57

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

 

 
 
 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bình An, ngày 26 tháng 12  năm 2017

 

LỊCH TRỰC TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG 

Tết dương lịch 01/01/2018

 

 

Ngày

Lãnh đạo, CBCC phường

Ghi chú

Ngày 01/01/2018

(Thứ hai)

Trần Thị Đoàn Yến, Hoàng Lê Linh Trang, Phạm Huỳnh Thanh Nữ, Đỗ Thị Hồng Duyên

Công an, Quân sự trực theo lịch trực riêng của ngành

Ông: Tô Văn Đông và ông: Nguyễn Thành Tài trực theo ca trực

Tối 01/01/2018

(Thứ hai)

Phạm Thanh Phong, Trần Đức Quốc Vương, Nguyễn Thanh Hải

                                                        

 

 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Thanh Thủy

 

Tag:
Xem kết quả: / 1
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính