|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
1

Trang chủLịch trực lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Lịch trực lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Đăng ngày: 27-04-2023, 02:04:29

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5

 

Ca trực

Ngày trực

Trực lãnh đạo

CBCC

Trực Công, Quân sự

Ghi chú

Ca ngày

29/4/2023

(giỗ tổ HV)

Bùi Dương Ân

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên, Ao Thị Mỹ Hậu

Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch trực lễ theo ngành

Nghĩ lễ

Ca đêm

Trần Thanh Hùng

Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Văn Thành

Ca ngày

30/4/2023

(Lễ 30/4)

Vũ Thị Hiền

Lê Thị Lệ Mỹ

Ca đêm

Huỳnh Văn Tiếng

Ao Văn Nam, Hà Thanh Giang

Ca ngày

01/5/2023

(QTLĐ 1/5)

Trần Thị Thùy Trang

Huỳnh Thị Nga

Ca đêm

Phạm Thanh Phong

Đặng Ngọc Luân

Ca ngày

02/5/2023

Nguyễn Ngọc Huê

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

Nghĩ bù

Ca đêm

Huỳnh Văn Tiếng

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Nông

Ca ngày

03/5/2023)

 

Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Mai

Ca đêm

Trần Thanh Hùng

Đậu Xuân Chung

             

                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                    (Đã ký)

                                                                                       Trần Thanh Hùng

                                                                  

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính