|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủLịch trực lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Lịch trực lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Đăng ngày: 28-04-2021, 09:04:54

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BÌNH AN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bình An, ngày 28 tháng 4  năm 2021

LỊCH TRỰC TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG  

Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5

 

Ngày

Lãnh đạo

 

CBCC

Ghi chú

Ngày 30/4/2021

(Thứ Sáu)

Trần Thị Thùy Trang

 

Ao Thị Mỹ Hậu

Công an, Quân sự

trực theo lịch trực riêng của ngành

 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ trực theo ca trực

Tối 30/4/2021

(Thứ Sáu)

Trần Anh Hào

 

Trương Vĩnh Phương Lâm, Trương Minh Tú

Ngày 01/5/2021

(Thứ Bảy)

Nguyễn Ngọc Huê

 

Bùi Thị Thanh Thúy

Tối 01/5/2021

(Thứ Bảy)

Nguyễn Văn Thành

 

Nguyễn Quang Tân

Ngày 02/5/2021 (Chủ nhật)

Phạm Huỳnh Thanh Nữ

 

Nguyễn Hồng Thắm

Tối 02/5/2021

(Chủ nhật)

 

 

Ao Văn Nam, Hà Thanh Giang, Đặng Ngọc Luân

Ngày 03/5/2021 (Thứ Hai)

Vũ Thị Hiền

 

Trần Thị Thanh Tuyền

Tối 03/5/2021

(Thứ Hai)

Phạm Thanh Phong

 

Đoàn Đình Tân

                                            

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND;

- CT-PCT UBND;

- CBCC phường;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

Tag:
Xem kết quả: / 0
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin liên quan

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính