|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Trang chủLịch trực tự vệ cơ quan

Lịch trực lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

Đăng ngày: 27-04-2018, 04:04:23

Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG  

Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30.4 và Quốc tế Lao động 1.5

 

Ngày

Lãnh đạo

CBCC

Ghi chú

Ngày 30/4/2018 (Thứ Hai)

Huỳnh Văn Tiếng

Huỳnh Thị Nga, Lê Thị Lệ Mỹ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bùi Thị Thanh Thúy

Công an, Quân sự

trực theo lịch trực riêng của ngành

 

 

Ông Tô Văn Đông

và ông Nguyễn Thành Tài trực theo ca trực

Tối 30/4/2018 (Thứ Hai)

Phạm Thanh Phong

Nguyễn Thanh Hải

Ngày 01/5/2018 (Thứ Ba)

Trần Thị Đoàn Yến

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên, Đỗ Thị Hồng Duyên, Đặng Ngọc Luân

Tối 01/5/2018 (Thứ Ba)

Trần Thanh Hùng

Nguyễn Văn Nông, Lê Hoàng Quân

 

                                                          

Nơi nhận:

- Đảng ủy phường;

- HĐND phường;

- CT-PCT UBND;

- CBCC phường;

- Lưu: VT.

 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

Tag:
Xem kết quả: / 1
Bình thường Tuyệt vời
Ý kiến bạn đọc
Chia sẻ ý kiến
captcha
Nội dung:

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính