|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
296

Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 12/10/2020  đến  17/10/2020

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                        THỨ HAI:        NGÀY       12/10/2020

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND dự HN đối thoại giữa đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2020

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

           2- 7 giờ 30 phút: PCT VX dự HN tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021

           Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa thành phố

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

            2- 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                          THỨ BA:       NGÀY      13/10/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020)

            Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

           2- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

           3- 7 giờ 30 phút: Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           4- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT-PCT UBND giải quyết công việc cơ quan

 

                                                         THỨ TƯ:      NGÀY       14/10/2020

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT UBND dự tiếp Sở Giao thông vận tải kiểm tra công tác an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Dĩ An

           Địa điểm: Phòng họp 4-UBND thành phố

          2- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND làm việc với hộ ông Phạm Việt Tuấn liên quan đến dự án khu đô thị mời Bình Nguyên (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời)

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            Thành phần: ĐC,Trưởng KP Nội Hóa 1

             2- 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                               THỨ NĂM:      NGÀY        15/10/2020

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT-PCT KT họp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân triển khai dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Đường trục chính Đông Tây đoạn từ Quốc lộ 1A (bến xe miền Đông mới) đến giáp đường Quốc lộ 1K

            Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

            Thành phần: Trưởng các ban-ngành-đoàn thể phường, Trưởng KP Nội Hóa 1

           2- 7 giờ 30 phút: PCT HĐND trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           3- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND tiếp Đoàn giám sát HĐND phường về công tác quản lý hoạt động Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm (Giao CA chuẩn bị nội dung)

             Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

             Thành phần: Công an, Tư pháp  

            2- 14 giờ 00 phút: PCT KT dự báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1049/KH-UBND ngày 19/5/2020 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố

              Địa điểm: Phòng họp số 3-UBND thành phố

             Thành phần:  đ/c Tân-ĐQLTTĐT

          3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

          4- 14 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Lệ-ĐC tham gia cùng PTNMTTP khảo sát hiện trạng khu vực 03 mỏ đá, phương án sử dụng đất do Công ty Cổ phần Trung Thành đề xuất

             Địa điểm: Tập trung tại UBND phường

 

                                           THỨ SÁU:      NGÀY        16/10/2020

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT UBND họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Bắc Nam 3

            Địa điểm: Phòng họp số 3-UBND thành phố

           2- 8 giờ 00 phút: CT HĐND, PCT KT dự triển khai kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 06/10/2020 của HĐND thành phố về việc Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác củng cố, tổ chức bộ máy cấp cơ sở theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” trên địa bàn thành phố Dĩ An năm 2020

            Địa điểm: Hội trường A-Thành ủy

           3- 8 giờ 00 phút: PCT VX tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành khối VHXH nghe báo cáo tình hình hoạt động của 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2020

            Địa điểm: Phòng họp số 4-UBND thành phố

          4- 7 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Hùng-VHTT dự khai mạc triển lãm chuyên đề “Sắc màu Văn hóa các dân tộc Việt Nam”

           Địa điểm: Nhà Truyền thống thành phố Dĩ An

          5- 7 giờ 30 phút:  Ủy quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          6- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Nam-TP họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: ĐC, MTTQ, ND, PN

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Kiên cố hóa suối Lồ Ồ

           Địa điểm: Phòng họp số 3-UBND thành phố

            2- 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

            3- 14 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Nam-TP họp hòa giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

            Thành phần: ĐC, MTTQ, ND, PN

 

                                                        THỨ BẢY:       NGÀY         17/10/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, TC trực giải quyết hồ sơ công dân

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Thúy-VP-TK

          Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Hiền-PCT KT, Lệ-ĐC

          Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Mỹ-CTĐ

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán
Hồ Chí Minh55.85056.350
Hà Nội55.85056.370
Đà Nẵng55.85056.370
Nha Trang55.84056.370
Cà Mau55.85056.370
Huế55.82056.380
Bình Phước55.83056.370
Miền Tây55.85056.350
Biên Hòa55.85056.350
Quãng Ngãi55.85056.350
Long Xuyên55.87056.400
Bạc Liêu55.85056.370
Quy Nhơn55.83056.370
Phan Rang55.83056.370
Hạ Long55.83056.370
Quảng Nam55.83056.370
( Đơn vị VND)
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính