|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2289726

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 11/01/2021 đến 17/01/2021

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                        THỨ HAI:        NGÀY       11/01/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

            Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           2- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT-PCT UBND họp hội ý

             Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

 

                                                       THỨ BA:       NGÀY      12/01/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 8 giờ 00 phút: CT HĐND, TT UBND họp BCH đảng bộ làm việc với BTV đoàn thể quý IV/2020

            Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: TT HĐND dự họp giao ban thường trực HĐND thành phố, đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2020

           Địa điểm: Hội trường A-Thành ủy

            2- 14 giờ 00 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

            3- 13 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

            4- 14 giờ 00 phút: PCT VX làm việc với Thường trực BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường

            Địa điểm: Phòng làm việc PCT VX

            Thành phần: VHTT, MTTQ

 

                                                        THỨ TƯ:      NGÀY       13/01/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND-UBND dự Hội nghị tổng kết hoạt động “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đảm bảo ANTT trong tình hình mới” năm 2020

            Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

           2- 8 giờ 00 phút: PCT KT họp Hội đồng bồi thường giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Suối Lồ Ồ

            Địa điểm: Phòng họp B, tầng 3-UBND thành phố

           3- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

           4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền VPUB dự Hội nghị tổng kết Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2030

            Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Công an phường

           Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

            2- 14 giờ 00 phút: PCT KT họp Hội đồng bồi thường dự án Rạch Cái Cầu

           Địa điểm: Phòng họp B, tầng 3-UBND thành phố

            3- 14 giờ 00 phút: PCT VX dự họp triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn thành phố Dĩ An

          Địa điểm: Phòng họp A, tầng 1-UBND thành phố

            4- 14 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Tân-XD dự họp thông qua Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động vận tải, bến bãi trên địa bàn thành phố

          Địa điểm: Phòng họp C, tầng 3-UBND thành phố

   Tối: 1- 19 giờ 00 phút: CT UBND, PCT HĐND dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND phường

         Địa điểm: Văn phòng khu phố Châu Thới

 

                                             THỨ NĂM:      NGÀY        14/01/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2- 7 giờ 30 phút: CT UBND dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng năm 2020, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng năm 2021 của lực lượng vũ trang thành phố

           Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố

         3- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

         4- 8 giờ 00 phút: PCT VX họp HĐ đặt đổi tên đường (Giao VHTT phối hợp cùng GTNT chuẩn bị nội dung và thư mời)

          Địa điểm:Phòng họp 1-UBND phường

          Thành phần: Các đ/c thành viên Hội đồng đặt đổi tên đường phường

         5- 9 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Lâm-GTNT làm việc với Cục Quản lý đường bộ IV, bàn biện pháp xử lý vi phạm kết cấu công trình đường bộ và an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1K

          Địa điểm: Phòng họp A, tầng 1-UBND thành phố

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp giải quyết tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

         Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

         Thành phần: ĐC, TP, MTTQ, ND, PN

           2- 14 giờ 00 phút: PCT KT Dự họp làm việc với các ngành trong khối kinh tế, đô thị nghe báo cáo về kế hoạch, giải pháp xử lý các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 13 và các kỳ họp trước

         Địa điểm: Phòng họp B, tầng 3-UBND thành phố

           3- 14 giờ 00 phút: PCT VX dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Ban đại diện NHCSXH và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

         Địa điểm: Ngân hàng CSXH thành phố

   Tối: 1- 19 giờ 00 phút: CT HĐND, PCT KT dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND phường

         Địa điểm: Văn phòng khu phố Bình Thung 2  

           2- 19 giờ 00 phút: PCT HĐND, PCT VX dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND phường

         Địa điểm: Văn phòng khu phố Bình Thung 1  

 

                                            THỨ SÁU:      NGÀY        15/01/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT-PCT HĐND-UBND họp giao ban khu phố

                        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          Mời dự: Đảng ủy, HĐND, MTTQ, Trưởng ban-ngành đoàn thể, Bí thư các chi bộ - Trưởng các KP

           2- 8 giờ 00 phút: PCT KT tổ chức cho các hộ dân bốc thăm nền tái định cư lần 1-giai đoạn 3 khu tái định cư Đồng Chàm

           Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao và học tập công đồng phường Đông Hòa

          3- 8 giờ 00 phút: PCT VX thông qua maket thiết kế cổng trại, các khu tiểu trại và chương trình lễ khai mạc Hội trại

           Địa điểm: Phòng họp A, tầng 1- UBND thành phố

         4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền Công an phường dự Hội nghị tổng kết công tác ATGT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

         Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

          5- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Hùng-VHTT tham dự Hội nghị chuyên đề triển khai kế hoạch Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố Dĩ An năm 2021

          Địa điểm: Trung tâm VHTT-TT thành phố- Đường Trần Hưng Đạo

          6- 7 giờ 30 phút:  Ủy quyền CB Tiếp dân trực tiếp công dân

           Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND dự Hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy với Công an, phòng GD-ĐT, Y tế và Trung tâm y tế thành phố giai đoạn 2016-2020; tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

           Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa thành phố

            2- 14 giờ 00 phút: PCT KT họp thông qua quy trình xử lý công việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 do phòng TN-MT và phòng QLĐT tham mưu giải quyết

          Địa điểm: Phòng họp B, tầng 3- UBND thành phố

            3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

   Tối: 1- 19 giờ 00 phút: CT HĐND, PCT VX dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND phường

           Địa điểm: Văn phòng khu phố Nội Hóa 2  

          2- 19 giờ 00 phút: CT UBND, PCT HĐND dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND phường

           Địa điểm: Văn phòng khu phố Nội Hóa 1  

 

                                                       THỨ BẢY:       NGÀY         16/01/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, XD trực giải quyết hồ sơ công dân

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-TP, Hiền-VP đảng ủy

 

                                       CHỦ NHẬT:       NGÀY         17/01/2020

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT UBND họp Chi bộ Châu Thới

           Địa điểm: Văn phòng khu phố Châu Thới

         Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-NCT, Mai-Thủ quỹ

         Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Hậu-NV

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán
Hồ Chí Minh55.85056.400
Hà Nội55.85056.420
Đà Nẵng55.85056.420
Nha Trang55.85056.420
Cà Mau55.85056.420
Huế55.82056.430
Bình Phước55.83056.420
Miền Tây55.85056.400
Biên Hòa55.85056.400
Quãng Ngãi55.85056.400
Long Xuyên55.87056.450
Bạc Liêu55.85056.420
Quy Nhơn55.83056.420
Phan Rang55.83056.420
Hạ Long55.83056.420
Quảng Nam55.83056.420
( Đơn vị VND)
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính