|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHƯỜNG BÌNH AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 05/4/2021 đến 10/4//2021

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                         THỨ HAI:        NGÀY       05/4/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND dự tiếp Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy

           Địa điểm: Hội trường A-Thành ủy

          2- 7 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

          3- 8 giờ 00 phút: PCT KT họp chi bộ Nội Hóa 1

          Địa điểm: Văn phòng KP Nội Hóa 1

          4- 7 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: CT UBND giải quyết công việc cơ quan

          2- 13 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                         THỨ BA:       NGÀY      06/4/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: CT HĐND dự tiếp Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Cả ngày)

           Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

          2- 8 giờ 00 phút: CT UBND dự HN triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020, Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020

          Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh

         Cùng dự: đ/c Tâm-TC

        3- 7 giờ 30 phút: Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

         Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         4- 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND dự HN tổng kết công tác Giáo dục QP-AN năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

         Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

           2- 14 giờ 00 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                         THỨ TƯ:      NGÀY       07/4/2021

Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: TT HĐND-UBND họp nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: Các đ/c thành viên UBBC, các Tiểu ban Nội dung-Tài chính-Hậu cần, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết Khiếu nại, tố cáo.

          2- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền Trưởng Công an phường dự HN tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

          Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

            2- 14 giờ 00 phút: PCT KT làm việc với các ngành về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và môi trường (Giao ĐQLTTĐT, MT, CA chuẩn bị nội dung)

          Địa điểm: Phòng làm việc PCT KT

          Thành phần: ĐQLTTĐT, XD, MT, Trưởng Công an

           3- 14 giờ 00 phút: PCT VX dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), Quốc tế Lao động 1/5, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)

          Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

Tối: 1- 19 giờ 00 phút: CT UBND dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân

          Địa điểm: Văn phòng khu phố Trung Thắng

 

                                            THỨ NĂM:      NGÀY        08/4/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2 -7 giờ 30 phút: CT UBND họp vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng dự án công trình Xây dựng đường Bắc Nam 3 (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời hộ dân)

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: ĐC, XD, MTTQ, các hội đoàn thể

           3- 8 giờ 30 phút: PCT KT làm việc với các hộ dân theo Kế hoạch số 1049/KH-UBND của UBND thành phố (Giao ĐQLTTĐT chuẩn bị nội dung và thư mời)

                         Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

           Thành phần: ĐQLTTĐT, XD

           4- 8 giờ 00 phút: PCT VX làm việc với các ngành về công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (Giao VHTT thông báo thành phần tham dự họp)

           Địa điểm: Phòng làm việc PCT VX

           Thành phần: VHTT, ĐTN

           Mời dự: Đ/c Trường THCS Bình An

Chiều: 1- 14 giờ 30 phút: CT HĐND dự họp công tác bầu cử HĐND các cấp

           Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy

            2- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp Hội đồng BT, HT, TĐC dự án Rạch Cái Cầu

           Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

            3- 14 giờ 00 phút: PCT KT họp thông qua Quy chế quản lý chung cư trên địa bàn thành phố

           Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

            4- 13 giờ 00 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                           THỨ SÁU:      NGÀY        09/4/2021

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực tiếp công dân

            Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

            Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           2- 9 giờ 00 phút: CT UBND dự họp thống nhất bàn giao mặt bằng để thi công tuyến rạch Cái Cầu, phần đất thuộc sự quản lý của Công ty Thái Bình

                         Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương

            Cùng dự: đ/c Lệ-ĐC

           3- 9 giờ 30 phút: PCT KT làm việc với các đơn vị thu gom rác trên địa bàn (Giao MT chuẩn bị nội dung và thư mời)

            Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

            Thành phần: MT, HTX thu gom rác, Tổ thu gom rác, Trưởng 5KP

           4- 8 giờ 00 phút: PCT VX dự Lễ Mừng thọ Người Cao tuổi phường Bình An

            Địa điểm: Hội trường 2-UBND phường

            Thành phần: Các ban-ngành-đoàn thể phường, Trưởng 5KP

            Mời dự: Đảng ủy, HĐND, UB.MTTQ

Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: CT UBND họp giải quyết tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

           Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           Thành phần: ĐC, TP, MTTQ, ND, PN

            2- 13 giờ 30 phút: PCT KT họp BCĐ Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021

           Địa điểm: Hội trường A-Thành ủy

            3- 13 giờ 30 phút: PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                         THỨ BẢY:       NGÀY         10/4/2020

Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: VP, TP, XD trực giải quyết hồ sơ công dân

           Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-TP, Hiền-VP đảng ủy

           Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-NCT, Mai-Thủ quỹ

           Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Hậu-NV

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                              

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán