|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 30/1/2023 ĐẾN 04/1/2023

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 30/01/2023  đến  04/02/2023

THỨ HAI: NGÀY       30/01/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

1. CT HĐND-UBND dự họp báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn

Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy

2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 13 giờ 30 phút:

  1. TT HĐND, CT UBND họp giao ban 04TT

Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

15 giờ 00 phút: CT-PCT UBND họp hội ý

Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Mời dự: Trưởng Công an, CHT Quân sự

THỨ BA:  NGÀY      31/01/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

           8 giờ 00 phút:

1. CT UBND dự buổi làm việc của UBND thành phố

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

2. PCT KT làm việc với ngành chuyên môn về công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị và môi trường (Giao TTĐT, MT chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

Thành phần: TTĐT, MT

3. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 14 giờ 00 phút:

1. CT UBND dự họp về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và tình hình, tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

THỨ TƯ:   NGÀY       01/02/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

1. CT HĐND, PCT VX họp BTV đảng uỷ

Địa điểm:  Phòng họp 1-UBND phường

2. CT UBND tiếp đoàn Thành phố kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác giao quân năm 2023 (Giao QS chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

Thành phần: QS

3. PCT KT dự buổi làm việc các ngành về công tác cưỡng chế công trình vi phạm về trật tự xây dựng (theo Kế hoạch 1049/KH-UBND của UBND thành phố)

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

Chiều 13 giờ 30 phút:

1. CT UBND đi kiểm tra các công trình trên địa bàn phường

2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

THỨ NĂM:  NGÀY        02/02/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: CT HĐND trực tiếp công dân

Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

8 giờ 00 phút:  TT HĐND-UBND cùng đoàn đi thăm các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp Rằm tháng Giêng

Địa điểm:  Tập trung tại UBND phường

Chiều 14 giờ 00 phút:

1. CT UBND họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường (Giao QS chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần dự họp)

Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Thành phần: Các đ/c Thành viên Hội đồng NVQS phường

2. PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

15 giờ 30 phút: TT UBND họp chuẩn bị công tác giao quân

Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Thành phần:  CBCC phường

THỨ SÁU:      NGÀY        03/02/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

1. CT UBND dự họp về báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 và Đường Vành đai Đông Bắc 2

Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

2. PCT VX trực tiếp công dân

Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 13 giờ 30 phút:

1. CT UBND giải quyết công việc cơ quan

2. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

                           THỨ BẢY:       NGÀY         04/02/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                                Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN, Hậu-NV

Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Nhung-MTTQ

 

Nơi nhận:                                                            

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                                        

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Thanh Hùng

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính