|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 13/5/2024 ĐẾN 19/5/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHƯỜNG BÌNH AN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 13/5/2024 đến 19/5/2024

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                     THỨ HAI:        NGÀY       13/5/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

          2. PCT KT dự họp Ban Chỉ đạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

       Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút: CT-PCT UBND họp hội ý

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

 

                                                      THỨ BA:       NGÀY      14/5/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2. CT UBND dự HN triển khai tập huấn công tác thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động thực hiện mô hình 15 trên địa bàn phường (Giao GNVL chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần dự họp)

       Địa điểm: Hội trường 2-UBND phường  

                     Thành phần: GNVL, các ngành, Trưởng 5KP, điều tra viên khu phố (Giao các khu phố thông báo thành phần khu phố mình)

                     Mời dự: UB.MTTQ, các hội đoàn thể phường

           3. PCT KT dự họp báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính thành phố Dĩ An năm 2023 (Par Index 2023); kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 2024

        Địa điểm: Hội trường - UBND thành phố

        Thành phần: VPUB

          8 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Tâm-ĐC phối hợp cùng VPĐKĐĐ đo đạc, xác định diện tích, vị trí khu đất của Công ty Cổ phần BĐS Phú Mỹ Hiệp

        Địa điểm: Tập trung tại UBND phường  

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT UBND dự họp Hội nghị giao ban phường theo quy chế

         Địa điểm: Hội trường B - Thành ủy

          2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                    THỨ TƯ:      NGÀY       15/5/2024

Sáng 6 giờ 30 phút: TT HĐND-UBND dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố Dĩ An năm 2024

                    Địa điểm: Khu đất công viên cây xanh đường ĐT 743B (Trước Công ty Uni- President - đoạn từ ngã tư 550 đến Bệnh viện Quân đoàn 4), khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, thành phố Dĩ An

                   Thành phần: CBCC phường

         8 giờ 00 phút:

         1. CT UBND tiếp Đoàn khảo sát hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân cấp phường trên địa bàn thành phố Dĩ An năm 2024 (Giao TBXH chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự)

      Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

                   Thành phần: Các đ/c Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND phường

         2. PCT HĐND trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         3. PCT KT đi kiểm tra công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn

Chiều 14 giờ 00 phút:

         1. CT UBND giải quyết công việc cơ quan

         2. PCT HĐND trực tiếp công dân

          Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         3. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

         15 giờ 30 phút: TT HĐND-UBND họp BCH đảng ủy phường

         Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

 

                                  THỨ NĂM:      NGÀY        16/5/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. CT HĐND trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2. CT UBND dự họp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 23/12/2014 của Thị ủy Dĩ An (nay là Thành ủy Dĩ An) về lãnh đạo thực hiện chỉnh trang các khu dân cư tự phát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (Giao XD chuẩn bị nội dung)

        Địa điểm: Phòng họp C-UBND thành phố

          3. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

          9 giờ 45 phút: CT UBND dự họp giải quyết khiếu nại của các hộ dân dự án đường Vành đai Đông Bắc 2

         Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT HĐND trực tiếp công dân

          Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

           2. CT UBND giải quyết công việc cơ quan

           3. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

          14 giờ 30 phút: Ủy quyền đ/c Tân-XD phối hợp cùng PQLĐT thành phố kiểm tra công trình của ông Lê Phát Tựu theo phản ánh của Tổng đài 1022

          Địa điểm: Khu phố Châu Thới

 

                                     THỨ SÁU:      NGÀY        17/5/2024

Sáng 7 giờ 30 phút: CT UBND trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND phường khảo sát công tác quản lý môi trường trên địa bàn phường

        Địa điểm: Tập trung UBND phường  

                     Thành phần: Các đ/c thành viên theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/7/2023 của Hội đồng nhân dân phường

          2. CT UBND họp tiểu thương chợ Bình An (Giao GTNT chuẩn bị nội dung và thư mời)

        Địa điểm: Hội trường 2-UBND phường

        Thành phần: GTNT, BQL Chợ Bình An, Trưởng KP Bình Thung 2

        Mời dự: UB.MTTQ, các hội đoàn thể phường

         3. PCT KT tiếp Đoàn UB.MTTQ tỉnh khảo sát Lớp học tình thương, Nhóm dạy học văn hóa tự phát trên địa bàn tỉnh Bình Dương

         Địa điểm: UBND phường Tân Đông Hiệp

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT UBND giải quyết công việc

           2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

 

                                                  THỨ BẢY:       NGÀY         18/5/2024

Sáng 7 giờ 30 phút:

          1. CT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                    Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

          2. PCT HĐND dự Hội nghị sơ kết mô hình “Không gian văn hóa Bác Hồ” trên địa bàn thành phố Dĩ An

        Địa điểm: Trường Tiểu học An Bình B, phường An Bình

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Thúy-VP-TK, Lệ-ĐC

 

                                                  CHỦ NHẬT:       NGÀY         19/5/2024

Tối 19 giờ 00 phút: PCT KT dự chương trình Lễ hội áo dài “xưa và nay” do Hội LHPN thành phố tổ chức

                        Địa điểm: Khu Quảng trường xanh, phường Đông Hòa

        Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Hiền-PCT KT, Uyên-VP-TK

        Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Trang-CT HĐND, Hường-BT ĐTN

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính