|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
3131

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN 18/112023

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 13/11/2023 đến 18/11/2023

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                    THỨ HAI:        NGÀY       13/11/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: CT UBND dự lớp Cao cấp chính trị (từ ngày 13/11 đến ngày 18/11/2023)

      Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

        8 giờ 00 phút:

        1. PCT VX dự họp giao ban trực tuyến Thường trực BCĐ CCHC, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh Bình Dương

      Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

      Thành phần: CB phụ trách Kiểm soát TTHC và 1 cửa

      Mời dự: Bí thư Đảng uỷ phường

       2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

       8 giờ 30 phút: Uỷ quyền đ/c Lâm-GTNT phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm kiểm tra xác nhận giảm đàn, tiêu huỷ Gấu nuôi do chết

       Địa điểm: Kp Nội Hoá 1

       9 giờ 30 phút: PCT KT dự họp công tác giải ngân đầu tư công, điều chuyển vốn, xử lý vướng mắc và bàn giao mặt bằng các công trình trọng điểm

       Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

           2. PCT KT dự họp thống nhất cách rà soát xác định trách nhiệm lien quan đến các khu phân lô theo KL 785 của TTCP

       Địa điểm: Phòng họp cơ quan Thanh tra.

       Cùng dự: XD

 

THỨ BA:       NGÀY      14/11/2023

Sáng 7 giờ 30 phút:

          1. Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          2. PCT KT đi kiểm tra công tác quản lý môi trường trên địa bàn phường

         8 giờ 00 phút: CT HĐND, PCT VX họp BCĐ Tôn giáo – Dân tộc phường

        Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường  

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. PCT VX trực giải quyết hồ sơ hành chính

           2. PCT HĐND, PCT KT dự giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thành phố

           Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

 

                                                 THỨ TƯ:      NGÀY       15/11/2023

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. PCT VX tiếp đoàn thành phố kiểm tra, phúc tra việc công nhận các danh hiệu văn háo năm 2023 (Giao VHTT chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần tham dự)

        Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

       Thành phần: Thành viên BCĐ PTTDĐKXDĐVH phường, Trưởng 5KP

          2. PCT KT dự họp Hội đồng giải quyết chỉnh trang và Tổ thẩm định cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với các khu chỉnh trang trên địa bàn phường (Giao XD chuẩn bị nội dung)

       Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

       Cùng dự: XD

           3. Uỷ quyền đ/c Lệ-ĐC tham gia cùng TANDTP thẩm định trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng của công ty CP VKC Holdings

        Địa điểm: Khu phố Châu Thới

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. CT HĐND họp thành viên Khối vận phường

         Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          2. PCT KT làm việc với các ngành chuyên môn về công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng và môi trường trên địa bàn phường (Giao các ngành chuẩn bị nội dung)

        Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

       Thành phần: TTĐT, XD, ĐC, MT, CA

 

                                    THỨ NĂM:      NGÀY        16/11/2023

Sáng 7 giờ 30 phút:

          1. PCT VX dự HN tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Hội Cựu giáo chức thành phố tổ chức

       Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT

         2. PCT HĐND dự HN trực tuyến Báo cáo viên

        Địa điểm: Hội trường B-Thành uỷ

         3. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

Chiều 14 giờ 00 phút:

         1. TT HĐND, PCT VX họp BCĐ QCDC

          Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         2. PCT KT dự họp liên quan việc xây dựng công trình chuyển đổi công năng

          Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

        15 giờ 00 phút: PCT VX làm việc với các tổ tiết kiệm vay vốn(Giao các hội đoàn thể có liên quan chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần dự họp)

         Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

                      Thành phần: Hội đoàn thể phường liên quan, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn NHCSXH

 

                                                 THỨ SÁU:      NGÀY        17/112023

Sáng 7 giờ 30 phút:

          1. PCT VX dự HN sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về tiếp tục xây dựng trụ sở làm việc riêng đạt chuẩn, gắn với đẩy mạnh công tác THSX-DV, nâng cao đời sống cho lực lượng dân quân cấp xã, giai đoạn 2021-2025

       Địa điểm: Hội trường BCH Quân sự thành phố

       Thành phần: QS

        2. Uỷ quyền CB tiếp dân trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

       8 giờ 00 phút:

       1. CT HĐND, PCT KT dự HN kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ VN và tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

       Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá phường Dĩ An

       2. Uỷ quyền đ/c Tân-XD dự họp công tác xử lý bàn giao mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn

       Địa điểm: Phòng họp A-UBND thành phố

       3. Uỷ quyền đ/c Nam-TP họp hoà giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

       Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

       Thành phần: ĐC, MTTQ, ND, PN

Chiều 14 giờ 00 phút:

         1. PCT VX họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (Giao TBXH chuẩn bị nội dung và thông báo thành phần)

        Địa điểm: Phòng làm việc PCT VX

                    Thành phần: Thành viên Hội đồng gồm các đ/c Tuyền-TBXH, Nữ-PN, Hường-ĐTN, Chung-CCB, Sen-Y tế, Nhung-MTTQ

        2. PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

        3. Uỷ quyền đ/c Nam-TP họp hoà giải tranh chấp đất đai (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời các hộ dân)

       Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường

       Thành phần: ĐC, MTTQ, ND, PN

        15 giờ 00 phút: CT HĐND dự HN cán bộ chủ chốt thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ

        Địa điểm: Hội trường B-Thành uỷ

 

                                                    THỨ BẢY:       NGÀY         18/11/2023

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT KT trực giải quyết hồ sơ hành chính

                        Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

          Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Huê-BTĐU, Nữ-PN

Tối 18 giờ 00 phút: PCT VX dự đêm Gala Tri ân thầy cô

           Địa điểm: Trường THPT Bình An

         Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Nga-NCT, Mai-TQ

         Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Mỹ-CTĐ, Thắm-GNVL

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Thanh Hùng

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính