|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 10/6/2024 ĐẾN 15/6/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHƯỜNG BÌNH AN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT HĐND-UBND

Tuần lễ từ 10/6/2024 đến 15/6/2024

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

                                                  THỨ HAI:        NGÀY       10/6/2024

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT UBND đi khảo sát công trình Suối Xiệp

      Thành phần: đ/c Tân-XD

         9 giờ 30 phút: TT HĐND, PCT UBND họp giao ban 04TT

      Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         10 giờ 30 phút: PCT UBND làm việc với công chức Tư pháp – Hộ tịch

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Chiều 14 giờ 00 phút:

           1. PCT UBND dự họp công tác chỉnh trang các khu nhà ở tự phát theo NQ 35 (Giao XD chuẩn bị nội dung)

 Địa điểm: Phòng họp B-UBND thành phố

           2. Ủy quyền Trưởng Công an phường dự họp thông qua dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT năm 2024

        Địa điểm: Phòng họp C- UBND thành phố

           3. Ủy quyền Tư pháp dự tập huấn triển khai rà soát, hướng dẫn phê duyệt và chuyển dữ liệu hộ tịch trên phần mềm 158 và số hoá phần mềm hộ tịch trên địa bàn thành phố Dĩ An

        Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

          15 giờ 00 phút: PCT UBND dự họp giải quyết hồ sơ đất đai cá biệt trên địa bàn thành phố Dĩ An

        Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Hành chính công thành phố

 

                                                 THỨ BA:       NGÀY      11/6/2024

Sáng 7 giờ 30 phút: Bí thư Đảng ủy trực tiếp công dân

      Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

      Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

         8 giờ 00 phút:

         1. TT HĐND họp Khối vận

      Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

         2. PCT UBND dự tiếp đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số, thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương (Giao VPUB, CA chuẩn bị nội dung)

      Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

         3. Ủy quyền đ/c Tân-XD phối hợp cùng TTPTQĐTP xác minh giải quyết vướng mắc xác định tình trạng pháp lý, kết cấu công trình xây dựng vật kiến trúc, đơn giá bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng đối với các hộ dân thuộc phạm vị giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai Đông Bắc 2

      Địa điểm: Tại khu đất giải tỏa

          9 giờ 30 phút: CT HĐND họp BCĐ Tôn giáo – Dân tộc

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

Chiều 14 giờ 00 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

           15 giờ 00 phút: Ủy quyền đ/c Tân-XD dự họp Ban điều hành dự án Tái định cư ĐHQG TPHCM nghe tư vấn QLDA thông qua dự thảo điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư ĐHQG

        Địa điểm: Phòng họp A- UBND thành phố

 

                                                    THỨ TƯ:      NGÀY       12/6/2024

Sáng 7 giờ 30 phút: TT HĐND, PCT UBND dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

       Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng An

Chiều 14 giờ 00 phút:

            1. PCT UBND dự họp lấy ý kiến thông qua dự thảo Kế hoạch Dĩ An chung tay xây dựng mô hình "Tuyến đường xanh - sạch - đẹp và văn minh" và Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024

        Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

        Thành phần: Trưởng Công an; UB.MTTQVN

            2. Ủy quyền Trưởng Công an phường cùng Đoàn thành phố khảo sát việc Công ty TNHH MTV Châu Hoa Việt đề nghị di dời biển báo cấm tải trọng; Lắp dải phân cách cứng phân làn xe ôtô, xe môtô trên tuyến ĐT743A theo đề xuất Công an thành phố

 

                                 THỨ NĂM:      NGÀY        13/6/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND, PCT UBND dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố trước kỳ họp thứ 11 - HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

       Địa điểm: Hội trường 1-UBND phường

          2. Ủy quyền CB tiếp dân trực tiếp công dân

       Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

       Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

          10 giờ 00 phút: PCT UBND làm việc với các hộ dân về đơn kiến nghị hỗ trợ giải quyết của công ty cổ phần thương mại du lịch Bình Dương (Giao ĐC chuẩn bị nội dung và thư mời)

         Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường                           

         Thành phần: ĐC

Chiều 14 giờ 00 phút: TT HĐND, PCT UBND họp BCH đảng ủy mở rộng

         Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

           15 giờ 30 phút: TT HĐND giám sát hoạt động Bộ phận 1 cửa và kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri

         Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

          Thành phần: UBND phường, Bộ phận 1 cửa, các ngành chuyên môn

 

                                   THỨ SÁU:      NGÀY        14/6/2024

Sáng 8 giờ 00 phút:

          1. TT HĐND-UBND tiếp đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 9/9/2020 của Thành ủy Dĩ An về cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND Phường

          2. Ủy quyền CB tiếp dân trực tiếp công dân

        Địa điểm: Phòng tiếp dân UBND phường  

         Cùng tiếp: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ

Chiều 14 giờ 00 phút: PCT UBND dự làm việc với các hộ dân trong khu chỉnh trang theo NQ 35 (Giao XD chuẩn bị nội dung và mời hộ dân)

         Địa điểm: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Đông Hòa

         Thành phần: XD, đại diện các hộ dân trong khu chỉnh trang theo NQ 35

 

                                                  THỨ BẢY:       NGÀY         15/6/2024

Sáng 7 giờ 30 phút: PCT UBND trực giải quyết hồ sơ hành chính

                    Cùng trực: Nhân sự Bộ phận 1 cửa phường

          8 giờ 00 phút: PCT UBND làm việc các tổ chức, cá nhân liên quan đến công trình thoát nước hộ ông Nguyễn Văn Tăng (Giao GTNT chuẩn bị nội dung và thư mời)

       Địa điểm: Phòng họp 1-UBND phường

       Thành phần: GTNT, Trưởng KP Nội Hóa 1

       Trực tự vệ chiều Thứ 7: Các đ/c: Ân-PCT HĐND, Hiền-VP đảng ủy

       Trực tự vệ sáng Chủ nhật: Các đ/c: Huệ-PN, Hậu-NV

       Trực tự vệ chiều Chủ nhật: Các đ/c: Tuyền-TBXH, Nhung-MTTQ

 

Nơi nhận:                                                                   

- Đảng ủy-HĐND-UBND;                               

- Các ban ngành - đoàn thể;

- 5KP;

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Hiền

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính