|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2517479

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số  44 -LLV/ĐU

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 25 tháng 10 năm 2021

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

---

Trong tuần Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo Chương trình riêng và theo Chương trình của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành ủy.

 

                                                       Thứ hai (ngày 25/10/2021)

Sáng (08h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban 04 Thường Đảng ủy.

          Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, CT UBMTTQ; Đ/c Bùi Dương Ân – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND.

          Địa điểm: Phòng họp 01 - UBND phường.

            09h00: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy họp về công tác cán bộ.

            Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều (13h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

Thứ ba (ngày 26/10/2021)

Sáng  (08h00): Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với đồng chí Bí thư chi bộ và đồng chí Trưởng khu phố Nội Hóa 1.

            Địa điểm: Phòng họp 01- UBND phường.

            09h00: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy họp rà soát nguồn nhân sự Quy hoạch A1 (Lần 1 – Bước 1).

            Địa điểm: Phòng họp 01-UBND phường.

Chiều (13h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                   Thứ tư (ngày 27/10/2021)

Sáng (08h00): Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ họp thông qua các nội dung:

          + Biểu quyết xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. (Lần 1 - Bước 1)

          + Thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021.

          + Thông qua hồ sơ chuyển đảng chính thức.

           Thành phần dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

           Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều (13h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                       Thứ năm (ngày 28/10/2021)

Sáng (08h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố.

           Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

          (07h30): Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026.

            Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường.

Chiều (14h00): Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đi thăm các điểm cách ly trên địa bàn phường. (Giao đồng chí Nguyễn Thanh Cường – CHT Quân sự chuẩn bị xe)

            Địa điểm: Tại các điểm cách ly trên địa bàn phường.

 

                                                        Thứ sáu (ngày 29/10/2021)

Sáng (07h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ phường lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026.

          Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường.

Lịch làm việc này thay thư mời.

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

- Thường trực Thành ủy;

- Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Thành ủy;

- HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu Đảng ủy.

 

  P. BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Thùy Trang

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính