|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
339

Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 21 tháng 6 năm 2021

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

 

                                                                Thứ hai (ngày 21/6/2021)

Sáng (8h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy họp giao ban 04 Thường Đảng ủy.

          Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, CT UBMTTQ; Đ/c Trần Thị Đoàn Yến – Phó Chủ tịch HĐND.

           Địa điểm: Phòng họp 02 - UBND phường.

Chiều (13h30): Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy họp giao ban Ban Dân vận thành phố.

           Địa điểm: Phòng họp Khối đoàn thể thành phố.

 

                                                                  Thứ ba (ngày 22/6/2021)

Sáng (8h00): Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ họp thông qua các nội dung:

          + Dự thảo báo cáo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 60-Ctr/TU, ngày 26/10/2017 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 27/11/2017 của Thành ủy Dĩ An về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng trong tình hình mới”

          + Chương trình kỳ họp HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026

          + Báo cáo tình hình Kinh tế -VHXH – QPAN 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

          + Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường Bình An giai đoạn 2021-2025

          Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

Chiều (13h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                               Thứ tư (ngày 23/6/2021)

Sáng (8h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp chi bộ Quân sự

            Địa điểm: Phòng họp 01-UBND phường.

        8h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy họp Khối vận phường.

           Thành phần: Các đồng chí thành viên khối vận và phó các đoàn thể.

           Địa điểm: Phòng họp 02- UBND phường.

        9h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy họp BCĐ Tôn giáo – Dân tộc 6 tháng đầu năm 2021.

           Thành phần: Các đồng chí thành viên BCĐ TG – DT.

            Địa điểm: Phòng họp 02- UBND phường.

        10h00: Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                             Thứ năm (ngày 24/6/2021)

Sáng (08h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

           Thành phần: Các đ/c thành viên viên BCĐ QCDC cơ sở; Bí thư chi bộ 05 khu phố và 04 trường học.

          09h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp BCĐ Đảng ngoài Doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

          Thành phần: Các đ/c thành viên BCĐ Đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước (trong đó có 05 Bí thư chi bộ khu phố)

          10h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp BCĐ Đổi mới và phát triển Kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

           Thành phần: Các đ/c thành viên BCĐ Đổi mới và phát triển KTTT

            Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An

Chiều (14h00): Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự hội nghị Ủy ban MTTQ phường 6 tháng đầu năm 2021.

            Địa điểm: Hội trường 02 – UBND phường Bình An.

 

                                                                Thứ sáu (ngày 25/6/2021)

Sáng (08h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự kỳ họp HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

           Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường Bình An.

Chiều (13h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

                                                           Lịch làm việc này thay thư mời.

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy;
  • Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Thành ủy;
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể;
  • Các chi bộ trực thuộc;
  • Lưu Đảng ủy.

   BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Huê

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính