|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)

 

                                                            Thứ hai (ngày 19/4/2021)

Cả ngày: Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                   Thứ ba (ngày 20/4/2021)

Sáng (8h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy họp giao ban 04 Thường Đảng ủy.

          Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Trần Thị Đoàn Yến – Phó Chủ tịch HĐND.

          Địa điểm: Phòng họp 02 - UBND phường.

Chiều (13h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

 

Thứ tư (ngày 21/4/2021)

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 ÂL)

 

                                                       Thứ năm (ngày 22/4/2021)

Sáng (08h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

         Thành phần tham dư: Các đồng chí thành viên BCĐ bầu cử phường (theo Quyết định số 37-QĐ/ĐU, ngày 08/01/2021)

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

         (09h00): Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp Ủy Ban bầu cử phường.

         Thành phần tham dự: Các đồng chí thành viên UBBC phường.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

Chiều (13h30): Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 4, khóa XII.

          Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

           Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

 

                                                Thứ sáu (ngày 23/4/2021)

Sáng (08h00): Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp thông qua Dự thảo phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

           Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.

Chiều (13h30): Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

            Lịch làm việc này thay thư mời.

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy;
  • Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Thành ủy;
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể;
  • Các chi bộ trực thuộc;
  • Lưu Đảng ủy.

   P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán