|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
958

Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

 

                                                               Thứ hai (ngày 17/5/2021)

Sáng 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

          09h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy họp giao ban 04 Thường Đảng ủy.

                     Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ; Đ/c Trần Thị Đoàn Yến – Phó Chủ tịch HĐND.

                     Địa điểm: Phòng họp 02 - UBND phường.

Chiều 13h30:  Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tiếp đoàn kiểm tra thành phố về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

                     Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

 

                                                               Thứ ba (ngày 18/5/2021)

Sáng 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

                    Địa điểm: Các tổ bầu cử trên địa bàn phường.

Chiều 13h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

T

                                                               Thứ tư (ngày 19/5/2021)

Sáng 06h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố Dĩ An năm 2021.

                      Địa điểm: Khu Di tích Cách mạng và sinh thái Hố Lang (khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An)

          08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự hội nghị trực tuyến về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

                      Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

 

                                                                Thứ năm (ngày 20/5/2021)

Sáng 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều 15h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự hội nghị quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gia diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

                       Thành phần tham dự: Đồng chí Bí thư chi bộ các khu phố.

                       Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

 

                                                          Thứ sáu (ngày 21/5/2021)

Cả ngày: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

                      Địa điểm: Các tổ bầu cử trên địa bàn phường.

 

                                                          Thứ bảy (ngày 22/5/2021)

Cả ngày: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

                      Địa điểm: Các tổ bầu cử trên địa bàn phường.

 

                                                           Chủ nhật (ngày 23/5/2021)

Sáng 06h00: Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo Quyết định dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường

                      Địa điểm: Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường.

 

                                                                  Lịch làm việc này thay thư mời.

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy;
  • Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Thành ủy;
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể;
  • Các chi bộ trực thuộc;
  • Lưu Đảng ủy.

   P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán