|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
2354225

Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 05 tháng 4 năm 2021


 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021)

 

                                                                Thứ Hai (ngày 05/4/2021)

Sáng (08h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp chuẩn bị hồ sơ tiếp Đoàn kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Quyết định 96-QĐ/TU, ngày 16/3/2021).

            Địa điểm: Hội trường A – Thành ủy.

Chiều (13h30): Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

Tối (19h00): Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tiếp đoàn Công an tỉnh về việc cấp CCCD tại phường Bình An.

           Địa điểm: Tại các điểm cấp CCCD trên địa bàn phường.

 

                                                               Thứ Ba (ngày 06/4/2021)

Cả ngày: Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy (theo Quyết định 96-QĐ/TU, ngày 16/3/2021).

               Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

Chiều (14h00): Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp Tiểu ban tuyên truyền, vận động bầu cử, công nghệ thông tin phục vụ bầu cử HĐND các cấp.

              Thành phần: Các đ/c thành viên Tiểu ban tuyên truyền, vận động bầu cử.

              Địa điểm: Phòng họp 02 – UBND phường Bình An.

 

                                                              Thứ Tư (ngày 07/4/2021)

Sáng (08h00): Ban Chỉ đạo bầu cử phường nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp.

           Thành phần: Các đ/c Ủy Ban bầu cử phường; Tiểu ban Nội dung, tài chính, hậu cần; Tiểu ban Tuyên truyền, vận động bầu cử; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo bầu cử)

           Địa điểm: Phòng họp 01-UBND phường Bình An.

Chiều (14h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                                 Thứ Năm (ngày 08/4/2021)

Sáng (07h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

           08h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự Hội nghị trực tuyến về công tác vận động, đấu tranh với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật (tại Điểm cầu Tỉnh Bình Dương).

            Địa điểm: Điểm cầu trực tuyến tại Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Bình Dương.

Chiều (14h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp thành phố về công tác bầu cử HĐND các cấp.

            Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

                                                                  Thứ Sáu (ngày 09/4/2021)

Sáng (07h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều (13h30) Đ/c Vũ Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường dự họp BCĐ Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

            Địa điểm: Hội trường A – Thành ủy.

          15h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự họp BCĐ công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước triển khai kế hoạch kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

           Địa điểm: Hội trường A – Thành ủy

 

                                                                   Lịch làm việc này thay thư mời.

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy;
  • Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Thành ủy;
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể;
  • Các chi bộ trực thuộc;
  • Lưu Đảng ủy.

   P. BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Thị Thùy Trang

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán
Hồ Chí Minh54.68055.080
Hà Nội54.68055.100
Đà Nẵng54.68055.100
Nha Trang54.68055.100
Cà Mau54.68055.100
Huế54.65055.110
Bình Phước54.66055.100
Miền Tây54.68055.080
Biên Hòa54.68055.080
Quãng Ngãi54.68055.080
Long Xuyên54.70055.130
Bạc Liêu54.68055.100
Quy Nhơn54.66055.100
Phan Rang54.66055.100
Hạ Long54.66055.100
Quảng Nam54.66055.100
( Đơn vị VND)
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính