|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
367

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 

Bình An, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

 

LỊCH LÀM  VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020)

 

                                                             Thứ 2 (ngày 05/10/2020)

Sáng (08h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp giao ban 04 Thường Đảng ủy.

          Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, CT UBMTTQ; Đ/c Trần Thị Đoàn Yến – PCT HĐND phường.

           Địa điểm: Phòng họp 2 - UBND phường Bình An.

Chiều (14h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự giám sát của Ban Pháp chế HĐND về tình hình, kết quả phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

            Địa điểm: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

14h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp Khối vận thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

            Thành phần: Thành viên Khối vận; Công an, Quân sự.

            Địa điểm: Phòng họp 2-UBND phường.

 

                                                           Thứ 3 (ngày 06/10/2020)

Sáng (7h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc cơ quan.

Chiều (14h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

            Thành phần: Các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

             Địa điểm: Phòng họp 2 –UBND phường.

 

                                                           Thứ 4 (ngày 07/10/2020)

Sáng (7h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025.

           Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND.

            Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

8h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự tiếp đoàn kiểm tra Phụ nữ thành phố.

            Địa điểm: Phòng họp 02 - UBND phường Bình An.

Chiều (14h00): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

            Địa điểm: Hội trường 1 –UBND phường Bình An.

 

                                                             Thứ 5 (ngày 08/10/2020)

Sáng (07h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều (14h00): Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND dự giám sát của Ban Pháp chế HĐND về tình hình, kết quả phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác, điều tra, truy tố xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

            Địa điểm: Tòa án Nhân dân thành phố.

 

                                                          Thứ 6 (ngày 09/10/2020)

Sáng (7h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều (13h30): Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

           Thành phần: HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng Khối vận và các đồng chí được nhận khen thưởng.

            Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa thành phố.

                                                 Lịch làm việc này thay thư mời.

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực thành ủy;
  • Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT thành ủy;
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể;
  • Các chi bộ trực thuộc;
  • Lưu Đảng ủy.

 P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Bảng tỷ giá vàng SJC
Mua Bán
Hồ Chí Minh55.85056.350
Hà Nội55.85056.370
Đà Nẵng55.85056.370
Nha Trang55.84056.370
Cà Mau55.85056.370
Huế55.82056.380
Bình Phước55.83056.370
Miền Tây55.85056.350
Biên Hòa55.85056.350
Quãng Ngãi55.85056.350
Long Xuyên55.87056.400
Bạc Liêu55.85056.370
Quy Nhơn55.83056.370
Phan Rang55.83056.370
Hạ Long55.83056.370
Quảng Nam55.83056.370
( Đơn vị VND)
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính