|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 26/9/2022 ĐẾN 30/9/2022

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số 39 -LLV/ĐU

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, 26 tháng 9 năm 2022

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022)

---

Trong tuần Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 làm việc theo Chương trình riêng và theo Chương trình của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành ủy.

 

                                                      Thứ hai (ngày 26/9/2022)

 

Sáng 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban 04 Thường trực Đảng ủy.

          Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ; Đ/c Bùi Dương Ân – ĐUV, PCT HĐND.

           Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 14h00: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy họp thông qua các nội dung:

          + Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

          + Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị số 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

          + Điều chỉnh Quy hoạch A1 của UB MTTQ và các đoàn thể phường.

          Thành phần tham dự: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

    15h00: Họp Thường trực BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Thành phần tham dự:  Thường trực BCĐ; Đ/c Trưởng Trạm Y tế.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

 

                                                    Thứ ba (ngày 27/9/2022)

 

Sáng 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy tiếp đoàn giám sát theo Quyết định 749-QĐ/TU ngày 23/9/2022 của Thành ủy.

            Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Đ/c Huỳnh Văn Tiếng – PCT UBND.

             Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

 

                                                    Thứ tư (ngày 28/9/2022)

 

Sáng 08h00: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường họp (Mở rộng) thông qua các nội dung:

          + Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

          + Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị số 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

          + Điều chỉnh Quy hoạch A1 của UB MTTQ và các đoàn thể phường.

           Mời dự: Đ/c Phạm Ngọc fẨn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo/Giám đốc TTCT Thành ủy.

           Thành phần tham dự: Các đ/c Đảng ủy viên; Trưởng các ngành, MTTQ và các đoàn thể; Bí thư các chi bộ; Trưởng 05 khu phố.

           Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường Bình An (gần công an phường)

Chiều 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội khóa XV.

            Địa điểm: Hội trường TTVH phường Đông Hòa.  

 

                                                Thứ năm (ngày 29/9/2022)

 

Sáng:

         - 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

           Thành phần tham dự: Các đ/c thành viên BCĐ QCDC cơ sở phường; Bí thư các chi bộ (02 chi bộ Đảng Ngoài Doanh nghiệp không phải dự họp); Trưởng 05 khu phố.

            Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

         -09h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ Đảng Ngoài Doanh nghiệp đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

            Thành phần tham dự: Các đ/c thành viên BCĐ Đảng Ngoài Doanh nghiệp.

             Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

         -10h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ Đổi mới kinh tế tập thể đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

             Thành phần tham dự: Các đ/c thành viên BCĐ Đổi mới KTTT.

             Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 13h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                               Thứ sáu (ngày 30/9/2022)

 

Sáng 08h00: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy gặp gỡ với đoàn viên, hội viên Hội LHPN; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên phường. (Giao Hội LHPN; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên phường chuẩn bị hội trường và mời đoàn viên, hội viên của Hội tham dự).

          Thành phần tham dự: Các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy; Hội LHPN; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên phường; đoàn viên; hội viên.

           Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường Bình An.

Chiều 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị ký quy chế phối hợp giữa Đảng ủy quân sự thành phố với Đảng ủy 07 phường trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

           Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố Dĩ An.

Lịch làm việc này thay thư mời.

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Thành ủy,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Huê

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính