|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập
82

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 17/6/2024 ĐẾN 22/6/2024

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số 25-LLV/ĐU

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 17 tháng 6 năm 2024

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

(Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024)

----

                                                          Thứ hai (ngày 17/6/2024)

Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban 04 Thường trực Đảng ủy.

          Thành phần tham dự:  Đ/c Huỳnh Văn Tiếng – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ; Đ/c Bùi Dương Ân – ĐUV, PCT HĐND; Đ/c Vũ Thị Hiền – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                             Thứ ba (ngày 18/6/2024)

Cả ngày: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy đi cơ sở (Có chương trình riêng).

- 07 giờ 30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

- 08 giờ 30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp Tổ Đại biểu Bình Thung 2.

                  Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

 

                                                               Thứ (ngày 19/6/2024)

Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội về công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn phường Dĩ An.

                          Địa điểm: Hội trường UBND phường Dĩ An

         08 giờ 00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp BCĐ dân chủ cơ sở thành phố.

                          Địa điểm: Hội trường A - Thành ủy.

         10 giờ 00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp BCĐ Tôn giáo – Dân tộc thành phố.

                          Địa điểm: Hội trường A - Thành ủy.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                           Thứ năm (ngày 20/6/2024)

Sáng 08 giờ 00: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

                          Mời dự: Toàn thể Đảng viên Đảng bộ phường.

                          Địa điểm:  Hội trường 01 – UBND phường Bình An.

Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ dân chủ cơ sở.

                          Mời dự: Các đồng chí thành viên BCĐ dân chủ cơ sở phường; Đ/c Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng 5 khu phố.

                          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

           15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ Đảng Ngoài Doanh nghiệp Nhà nước.

                          Mời dự: Các đ/c thành viên BCĐ Đảng Ngoài Doanh nghiệp

                          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

           16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ Đổi mới và Phát triển Kinh tế tập thể.

                          Mời dự: Các đồng chí thành viên BCĐ Đổi mới và Phát triển Kinh tế tập thể.

                          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An.

 

                                                                Thứ sáu (ngày 21/6/2024)

Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bình An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                         Địa điểm: Hội trường  01 – UBND phường Bình An

Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự buổi  buổi thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

                         Địa điểm: Phòng họp A – thành phố.

 

Lịch làm việc này thay thư mời họp và điều chỉnh tùy theo

 tình hình của Đảng ủy

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Lê Anh Tuấn – UVTV, Trưởng Ban Dân vận,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính