|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 14/8/2023 ĐẾN 19/8/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số 33-LLV/ĐU

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 14 tháng 8 năm 2023


LỊCH LÀM VIỆC

CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

(Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)

---

                                                            Thứ hai (ngày 14/8/2023)

Cả ngày:

              08h00: Tập thể ban Chấp hành Đảng bộ phường dự Hội nghị trực tiếp giới thiệu về hành trình phủ xanh của đất nước Singapore và quán triệt định hướng mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển cây xanh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

              Thành phần dự: Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ phường; Chi ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng khu phố; Trưởng BCT Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể khu phố..

              Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường.

(Lưu ý: Buổi sáng bắt đầu từ 08h00; Buổi chiều bắt đầu từ 14h00)

 

                                                          Thứ ba (ngày 15/8/2023)

Sáng:

          07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc cơ quan.

          08h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự giám sát Trường THCS Bình An về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024.

          Thành phần dự: Theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của HĐND phường.

          Địa điểm: Tại Trường THCS Bình An.

          09h30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự giám sát Trường TH Bình An về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024.

          Thành phần dự: Theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của HĐND phường.

          Địa điểm: Tại Trường TH Bình An.

Chiều:

          14h00: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy họp thống nhất danh sách đăng ký xét tuyển dụng các chức danh người hoạt động không chuyên trách  phường theo quy định.

          Thành phần dự: Các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

          14h00: Ủy quyền đồng chí Huỳnh Văn Tiếng – UVTV, PCT UBND phường dự họp BCĐ các ngày Lễ lớn thành phố.

           Địa điểm: Hội trường A – Thành ủy.

 

                                                      Thứ tư (ngày 16/8/2023)

Sáng:

         08h00: Đ/c Nguyễn  Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự họp giao ban phường tháng 8/2023.

         Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

Chiều:

         13h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

         14h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự giám sát Trường Mầm non Hoa Hồng 2 về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024.

          Thành phần dự: Theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của HĐND phường.

          Địa điểm: Tại Trường Mầm non Hoa Hồng 2.

 

                                                    Thứ năm (ngày 17/8/2023)

Sáng:

         07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

         08h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự giám sát Trường TH Đoàn Thị Điểm về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024.

        Thành phần dự: Theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của HĐND phường.

         Địa điểm: Tại Trường TH Đoàn Thị Điểm.

       -09h30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự giám sát Trường TH Châu Thới về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024.

        Thành phần dự: Theo Quyết định số 07/QĐ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của HĐND phường.

         Địa điểm: Tại Trường TH Châu Thới.

Chiều:

         -13h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc cơ quan.

 

                                            Thứ sáu (ngày 18/8/2023)

Sáng:

         -08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” các cơ quan nhà nước và chính quyền cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2023.

          Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường.

 

                                                     Thứ bảy (ngày 19/8/2023)

Sáng:

         -08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” các cơ quan nhà nước và chính quyền cơ sở trên địa bàn thành phố năm 2023.

          Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường.

Lịch làm việc này thay thư mời.

 

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Lê Anh Tuấn – UVTV, Trưởng Ban Dân vận,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

 

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính