|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 13/11/2023 ĐẾN 17/11/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số 46-LLV/ĐU

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 13 tháng 11 năm 2023

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

(Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023)

----

                                                   Thứ hai (ngày 13/11/2023)

Sáng 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng dự họp giao ban trực tuyến thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh Bình Dương.

          Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

         07h30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan

Chiều 13h30:

          - Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy đi cơ sở (Có chương trình riêng).

          - Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                   Thứ ba (ngày 14/11/2023)

Sáng 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

          08h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp Ban Chỉ đạo Tôn giáo - Dân tộc phường đánh giá kết quả thực hiện công tác Tôn giáo - Dân tộc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

                     Thành phần dự: Các đ/c thành viên BCĐ Tôn giáo- Dân tộc phường.

                      Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự giám sát theo Quyết định số 08/QĐ-HĐND thành phố về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn thành phố.

                      Địa điểm:  Hội trường UBND thành phố.

           13h30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đi giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                   Thứ (ngày 15/11/2023)

Sáng 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

Chiều 13h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

           14h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp thành viên Khối vận đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

           Thành phần dự: Các đ/c thành viên khối vận, Phó MTTQ và các đoàn thể.

           Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

 

                                                   Thứ năm (ngày 16/11/2023)

Sáng 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023.

                    Cùng dự: Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ/Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Đ/c Bùi Dương Ân – PCT HĐND phường/ Phó Ban Tuyên giáo Thường trực.

                    Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

          07h30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc cơ quan.

Chiều 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở thông qua các nội dung:

          + Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dân chủ cơ sở năm 2023

          + Chấm các biểu điểm theo Pháp lệnh 34; Nghị định số 04; Thông tư số 11 chuẩn bị phúc tra dân chủ cơ sở năm 2023.

Thành phần tham dự: Các đ/c thành viên BCĐ QCDC cơ sở phường.

Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

 

                                                  Thứ sáu (17/11/2023)

Sáng 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc cơ quan.

         08h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp mặt 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày Truyền thống Mặt trận Việt Nam và tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

                    Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa phường Dĩ An.

Chiều 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

                   Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy

          15h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

                   Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

                   Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời.

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Lê Anh Tuấn – UVTV, Trưởng Ban Dân vận,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

 

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính