|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 10/6/2024 ĐẾN 14/6/2024

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số 24-LLV/ĐU

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

 Bình An, ngày 10 tháng 6 năm 2024

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

(Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024)

----

                                                             Thứ hai (ngày 10/6/2024)

Sáng:

          - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc cơ quan.

          - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024.

                            Địa điểm: Trung tâm Chính trị Thành ủy Dĩ An.

         - 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban 04 Thường trực Đảng ủy.

        Thành phần tham dự:  Đ/c Huỳnh Văn Tiếng – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ; Đ/c Bùi Dương Ân – ĐUV, PCT HĐND; Đ/c Vũ Thị Hiền – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường.

        Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                                  Thứ ba (ngày 11/6/2024)

Sáng:

         - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương.

                            Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.

        - 08 giờ 00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban Khối vận phường

                            Thành phần tham dự: Các đồng chí thành viên Khối vận phường; Các đ/c Phó UB MTTQ và các đoàn thể phường.

                             Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

        - 09 giờ 00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp BCĐ Tôn giáo – Dân tộc phường.

                             Thành phần tham dự:  Các đ/c thành viên BCĐ TG- DT phường.

                             Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc tại cơ quan.

           13 giờ 30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

                             Địa điểm: Hội trường Cao đẳng công nghệ Đồng An.

 

                                                         Thứ (ngày 12/6/2024)

Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

                           Địa điểm: Hội trường Cao đẳng công nghệ Đồng An.

Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

                                                           Thứ năm (ngày 13/6/2024)

Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trước kỳ họp thứ 11-HĐND Thành phố khó XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

                           Địa điểm:  Hội trường 01 – UBND phường Bình An.

Chiều 14 giờ 00: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường họp (mở rộng) thông qua các nội dung:

           + Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

           + Dự thảo báo cáo HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

           + Các dự thảo báo cáo của UBND phường 6 tháng đầu năm 2024.

           + Thông qua hồ sơ phát triển đảng, hồ sơ chuyển đảng chính thức (giao Đ/c Lê Hoàng Quân – Cán bộ Tổ chức Đảng ủy phường)

                            Thành phần tham dự: Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Trưởng các ngành, UB MTTQ và các đoàn thể; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng 5 khu phố.

                             Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

            14 giờ 00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp BCĐ công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

                            Địa điểm: Hội trường A – Thành ủy.

           15 giờ 30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giám sát về công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa và kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường.

                            Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

 

                                                        Thứ sáu (ngày 14/6/2024)

Sáng 08 giờ 00: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường dự tiếp đoàn kiểm tra Thành ủy về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 09/9/2020 của Thành ủy Dĩ An về việc cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025.

                          Thành phần tham dự: Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

                          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường Bình An

Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân dự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS- QP 6 tháng đầu năm 2024.

                          Địa điểm: Hội trường Quân sự thành phố.

        13 giờ 30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc tại cơ quan.

 

Lịch làm việc này thay thư mời họp và điều chỉnh tùy theo

 tình hình của Đảng ủy

 

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Lê Anh Tuấn – UVTV, Trưởng Ban Dân vận,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thùy Trang

 

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính