|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 06/02/2023 ĐẾN 10/02/2023

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ DĨ AN

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

*

Số 01-LLV/ĐU

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 

      

 Bình An, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÌNH AN

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023)

---

 

                                                         Thứ hai (ngày 06/02/2023)

Sáng 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban 04 thường trực Đảng ủy.

          Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ; Đ/c Bùi Dương Ân – ĐUV, Phó chủ tịch HĐND.

          Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường

Chiều 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc cơ quan.

 

                                                               Thứ ba (ngày 07/02/2023)

Cả ngày 07h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Chương trình Hội tòng quân Thành phố Dĩ An năm 2023.

              Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang.

 Tối 18h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Chương trình đêm Hội tòng quân .

              Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang.

 

                                                            Thứ tư (ngày 08/02/2023)

Sáng  05h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự lễ đưa quân.

          Địa điểm: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang.

Chiều 13h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc cơ quan.

         - 14h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đi cơ sở.

 

                                                          Thứ năm (ngày 09/02/2023)

Sáng 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc cơ quan

        Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND trực tiếp công dân.

        Địa điểm: phòng tiếp dân UBND phường

        Cùng dự: Nông dân, Phụ nữ, MTTQ.

        - 08h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự họp với Ban Chấp hành Hội Nông Dân.

         Địa điểm: phòng họp 01 UBND phường

Chiều 13h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc cơ quan.

        - 14h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban Thường trực HĐND và các tổ đại biểu

         Địa điểm: Phòng họp 1 – UBND phường

 

                                                              Thứ sáu (ngày 10/02/2023)

Cả ngày 07h30: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy ; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND giải quyết công việc cơ quan.

Lịch làm việc này thay thư mời.

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Lê Anh Tuấn – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Huê

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính