|   
Đăng nhập thành viên
Thống kê truy cập

LỊCH LÀM VIỆC 18/7/2022 ĐẾN 23/7/2022

LỊCH LÀM VIỆC

Của Đảng ủy phường Bình An

(Từ ngày 18/7/2022 đến ngày 23/7/2022)

---

Thứ hai (ngày 18/7/2022)

Sáng:

08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Hội nghị Báo cáo thời sự Quý II/2022.

Thành phần dư: Toàn thể đảng viên Đảng bộ phường

Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường Bình An.

Chiều:

- 14h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND họp giao ban 04 Thường trực Đảng ủy.

Cùng dự: Đ/c Trần Thanh Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND; Đ/c Phạm Thanh Phong – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ; Đ/c Bùi Dương Ân – ĐUV, PCT HĐND.

Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

Thứ ba (ngày 19/7/2022)

Cả ngày:

Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự kỳ họp thứ 5 (thường lệ giữa năm 2022) – HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.

Thứ tư (ngày 20/7/2022)

Sáng:

- 08h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự kỳ họp thứ 5 (thường lệ giữa năm 2022) – HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố.

Thứ năm (ngày 21/7/2022)

Cả ngày:

- Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành phần dự: Toàn thể đảng viên Đảng bộ phường.

Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường Bình An.

Tối:

-19h00: Đ/c Nguyễn Ngọc Huê – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy dự tiếp xúc cử tri khu phố Nội Hóa 1.

Địa điểm: Văn phòng khu phố Nội Hóa 1

-19h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự tiếp xúc cử tri khu phố Bình Thung 1.

Địa điểm: Văn phòng khu phố Bình Thung 1

Thứ sáu (ngày 22/7/2022)

Sáng:

- 08h00: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành phần dự: Toàn thể đảng viên Đảng bộ phường.

Địa điểm: Hội trường 01 – UBND phường Bình An.

-14h00: Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường họp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Thành phần dự: Các đ/c Đảng ủy viên.

Địa điểm: Phòng họp 01 – UBND phường.

- 19h00: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự tiếp xúc cử tri khu phố Bình Thung 2.

Địa điểm: Văn phòng khu phố Bình Thung 2.

Thứ bảy (ngày 23/7/2022)

-07h30: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Dĩ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa phường Dĩ An.

Lịch làm việc này thay thư mời.

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

  • Thường trực Thành ủy,
  • Đ/c Phạm Ngọc Ẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Thành ủy,
  • HĐND, UBND, UB.MTTQ và các đoàn thể,
  • Các chi bộ trực thuộc,
  • Lưu Đảng ủy.

 P. BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Thị Thùy Trang

 

Tin đọc nhiều
Lịch làm việc Đảng ủy
Lịch làm việc UBND
Văn bản QPPL
Văn bản hành chính